Сейфтиъп - вашият надежден партньор в сферата на безопасността на машини

МашиниФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 5/2022 • 26.07.2022

Сейфтиъп - вашият надежден партньор в сферата на безопасността на машини | Инженеринг ревю, снимка 1

 

Сейфтиъп е официален партньор на водещия глобален производител на системи за автоматизация и безопасност Pilz. Към дългогодишните традиции и професионализъм на немската компания ние добавяме своята страст, задълбочени познания и висока квалификация, за да ви предложим най-ефективните и иновативни технологии, продукти и услуги на пазара в комбинация с качествен инженеринг. Зад всяко цялостно решение, което ви предлагаме, стоят нашите сертифицирани експерти по безопасност на машини и инженери по автоматизация.

 

Инспекция на оптоелектронни устройства за безопасност

Инспекцията и тестването на електрочувствителните защитни устройства редовно се пренебрегват, тъй като много собственици на машини не са сигурни колко често е необходимо те да бъдат оценявани.

Цялостната система за безопасност, която включва откриване, задействане и спиране, не зависи единствено от електрическите сигнали. Обикновено са налице компоненти, които са инсталирани като част от тази система, за да позволят по-кратко време на спиране. Те обаче подлежат на износване. По време на жизнения цикъл на употреба съществува вероятност експлоатационните характеристики на тези компоненти да се влошат и това да доведе до ситуация, при която да се получи достъп през оптичното защитно устройство до опасна част от машината, докато тя все още не е спряла.
Редовните проверки на активните оптоелектронни устройства за безопасност гарантират спазването на стандартите за безопасност и качество, служат като превантивни мерки за поддръжка и следователно спомагат за намаляване на нежеланите престои на машината до минимум.

 

Оценка на риска

Редица задачи при експлоатацията и поддръжката на промишлени машини и оборудване пораждат високи нива на риск. Оценяването на риска представлява документиран физически преглед и проверка на машина, процес или дейност, извършени в съответствие с международните и национални стандарти. Услугата обхваща няколко етапа: определяне на лимитите на машината, както и идентифициране на опасностите, които могат да бъдат породени от машината и свързаните с нея опасни ситуации.

Следва количествено или качествено преценяване на риска, като се вземе предвид тежестта на възможното нараняване или увреждане на здравето и вероятността от настъпването му.

Реалната оценка на риска позволява вземане на решение относно необходимостта от неговото намаляване, което може да се реализира в съответствие с приложимото законодателство, стандарти и добра инженерна практика. Финалният етап е свързан с елиминиране на опасностите или намаляване на рисковете, свързани с тези опасности чрез прилагане на подходящи защитни мерки.

 

Проекти за безопасност, и модернизация на машини

С опита си в техниките на проектиране, стандартите за безопасност и необходимите технологии за постигане на безопасност, ние можем да изготвим подробна проектна документация, включваща механични, пневматични, хидравлични електрически и софтуерни проекти за конкретна машина, както и предложение и спецификации за подходящи компоненти и системи в съответствие с докладите за Оценяване на риска и Концепции за безопасност. След това можем да изпълним цялостно проекти по модернизация на системи за управление и безопасност на машини.

 

Валидиране

Когато инсталирате, модернизирате, модифицирате или модернизирате машини, трябва да сте сигурни, че оборудването работи в пълно съответствие с приложимите стандарти за безопасност, регулаторни и държавни норми през целия си жизнен цикъл.
Предлагаме цялостно валидиране, включващо етапите на оценяване на съществуващия проект спрямо изискванията за безопасност, преценяване на избраните компоненти, проверка на инсталацията и конфигурацията на окабеляване на сензори и изпълнителни механизми и др.

 

Обучения за безопасност на машини

Със специален фокус върху изискванията и нуждите на клиента, обученията за безопасност на машини са предназначени както за производители, така и за потребители на машинно оборудване. Нашите обучения за безопасност на машини дават необходимите практически насоки за решаване на реални проблеми. Основните обучения в сферата на безопасността на машини включват:

  • Въведение в законодателството за безопасност на машини

  • Оценяване и намаляване на риска

  • Стандарти за функционална безопасност

  • Изчисляване на PL и SIL чрез софтуера PAScal

 

 

 

 

www.safetyup.bg


Вижте още от Машини


Top