РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 9, декември 2022 > РЕКЛАМИ В брой 9, 2022 > СейфтиъпСейфтиъп, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СейфтиъпБезопасността не е скъпа,
тя е безценна

 

ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
НА МАШИНИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

 

Проекти за безопасност, и модернизация на машини

 

Системите за безопасност са критични елементи в проекти, свързани с автоматизация на машини. При интегриране на отделни машини в производство, линия или надграждане на съществуващи машини, времето на разположение за прилагане на мерките за безопасност и интеграцията на системите за управление обикновено е ограничено.

С опита си в техниките на проектиране, стандартите за безопасност и необходимите технологии за постигане на безопасност, ние можем да изготвим подробна проектна документация, включваща механични, пневматични, хидравлични електрически и софтуерни проекти за конкретна машина, както и предложение и спецификации за подходящи компоненти и системи в съответствие с докладите за Оценяване на риска и Концепции за безопасност.

След това можем да изпълним цялостно проекти по модернизация на системи за управление и безопасност на машини, включително:

• Планиране и контрол на проекта;

• Избор и доставка на необходимите компоненти - задвижващи механизми, сензори и устройства за управление;

• Производство и изграждане на необходимите механични конструкции;

• Производство и тестване на необходимите електрически табла;

• Доставка и монтаж на система за управление;


• Програмиране на системи за управление и визуализация;

• Пускане в експлоатация на системата;

• Избор на доставчици и подизпълнители, когато е приложимо;

• Обучение на оператори на машините и обслужващ персонал.

 

www.safetyup.bg

Сейфтиъп ЕООД – официален партньор на PIlz

София 1113, бул. Самоков 11A, офис 118

Т: +359 877 800 610, office@safetyup.bg

 

 

 


Top