Шаблони за измерване и контрол на заваръчни шевове

Инструменти, материалиСп. Инженеринг ревю - брой 2/2019 • 12.04.2019

Шаблони за измерване и контрол на заваръчни шевове
Шаблони за измерване и контрол на заваръчни шевове

Шаблоните за измерване на заваръчни шевове са средство за инспекция и контрол на заварените конструкции – важна стъпка по отношение на качествения контрол и гарантирането на надеждността на заварките. Методът позволява откриване на дефекти като тилни срязвания, пукнатини, незаварени участъци, наличието на натрупвания – стичане или пръски на наварен метал върху основната повърхност и т. н.

 

Особености и приложения

Шаблоните за измерване и контрол на заваръчни шевове са специализирани измервателни инструменти, които подлежат на калибриране от съответния орган за тестване и сертифициране.

Те разполагат с гравирана метрична скала и/или скала за измерване в инчове или други мерни единици и обикновено са изработени от неръждаема стомана. С тяхна помощ заварчиците могат да измерят височината, дебелината и ширината на шевовете, ъгъла на скосяване, изпъкналостта, заваръчните междини, дълбочината на нескосената част от края на заварявания детайл, гладкостта на прехода от заваръчния шев към основния метал, хоризонталното разминаване на материалите, дълбочината на подрезите, височината и дължината на катетите при ъглови шевове и др.

Някои шаблони за измерване на ъглови заварени съединения често се наричат в практиката катетомери или катетометри, но функционалността им обикновено позволява използването им и при други типове заваръчни шевове, включително при челни съединения, съединения с припокриване, Т-образни съединения и т. н.

Предлагат се шаблони за проверка на подравняването (напасването) на заваряваните повърхности, контрол на подготовката на краищата за заваряване и за измерване на размерите на челни заваръчни шевове при заваряване на тръби и тръбопроводи, изчисляване параметрите на завареното съединение преди заваряване, последваща проверка на готовия шев, измерване на порьозността на заваръчните шевове и т. н.
Тези измервателни средства са подходящи за инспекция и контрол на различни заварени конструкции, включително пълностенни (листови), греди с различно сечение, заварени тръби, тръбопроводи, резервоари, корпуси на транспортни средства, прътови профилни, мостови, клетъчни конструкции и т. н.

 

Шаблони за заваряване на тръби

Този тип инструменти измерват вътрешното подравняване на заваряваните повърхности при заваряването на непрекъснати фуги в тръби и тръбопроводи. Те могат да се използват за детекция на разминаване на повърхностите преди и след прихващане. Шаблоните за заваряване на тръби могат да откриват не само неправилно подравняване и напасване на стените, но и да проверяват нанесените предварителни маркировки, да измерват размерите и радиуса на ъглови заваръчни шевове, височината на изпъкналостта и др.

Обикновено се предлагат с метрична скала от едната страна и скала в инчове от другата. Използването на този тип шаблони спомага за намаляване на дефектните заварени съединения, откривани впоследствие с радиографска инспекция. Шаблоните за заваряване на тръби и тръбопроводи са съвместими с изискванията към заварените съединения, зададени в редица стандарти, както и със специфичните изисквания във военната индустрия.

 

Специализирани шаблони

На пазара се предлагат специализирани шаблони за измерване на дадена характеристика на заваръчния шев, например вътрешно разминаване при заваряването на тръби и тръбопроводи или ъгъл на вътрешния конус. Обикновено те са част от комплекти измервателни инструменти за заваръчни шевове.

 

Радиусни шаблони/шаблони за ъглови заваръчни шевове

Т. нар. радиусни шаблони са средства за инспекция и контрол на ъглови заварени съединения, които позволяват лесно и точно измерване на различни размери ъглови заваръчни шевове. Чрез тези шаблони се измерват вдлъбнатост или изпъкналост в зависимост от вида на шева.
Радиусните шаблони обикновено са изработени от неръждаема стомана и се състоят от няколко пластини, свързани в една точка. Те са устойчиви на корозия и деформация при огъване.

 

Регулируеми радиусни шаблони с възможности за измерване на неравни катети

Те са аналог на радиусните шаблони с отделни пластини, но са по-компактни и удобни за носене. Регулирането позволява измерване на нееднакви катети на ъглови заваръчни шевове и се извършва посредством четири затягащи винта. С помощта на шаблоните от този тип могат да бъдат измервани и височините на заваръчните шевове, както и тяхната дебелина с висока точност, като може да бъде поставен специален маркер, запазващ измерената стойност за бъдеща справка.

 

Шаблони тип “Bridge Cam”

Тези шаблони са универсални инструменти за инспекция и контрол на заварените повърхности и съединения. Те позволяват измерването на: ъгъла на подготовка (от 0 до 60°), наличието на излишък от заваръчен метал, дълбочина на подрезите и хлътванията, размер на междините и височина на заваръчните шевове, дължина на катетите, разминаване и др.
Обикновено шаблоните от този тип разполагат със скала в милиметри и инчове (за линейни измервания до 60 мм или 2 инча). Те се състоят от една въртяща се пластина и един плъзгащ се маркер.

 

Многофункционални шаблони

Многофункционалните шаблони комбинират функциите на няколко от специализираните шаблони за инспекция и контрол на заваръчни шевове, като осигуряват по-голямо удобство чрез използването на един-единствен инструмент вместо цял набор от такива.

 

Шаблони тип WG-9

Тези шаблони се състоят от основна скала, плъзгаща се пластина и ъглова пластина и се използват специално за измерване на двупозиционен ъгъл на заварени съединения или конструкции, ширина и височина на заваръчния шев, както и на заваръчната междина. Обикновено са изработени от неръждаема стомана и се отличават с компактни размери и конструкция, широка приложимост и висока точност.

 

Шаблони тип WG-10

Шаблоните от този тип се състоят от три компонента – основна скала, плъзгаща се скала и мултифункционална скала. Те се използват основно за измерване на двупозиционен ъгъл на заварени съединения или конструкции, височина и размер на междината на всякакви видове заваръчни шевове и т. н.

Шаблоните WG-10 са подходящо средство за контрол на качеството на заварените съединения при котли, мостове, оборудване за химическата промишленост, кораби, резервоари за високо налягане и т. н. Те са изработени от неръждаема стомана и имат компактни размери, лесни са за използване и подходящи за множество приложения на открито.

 

Шаблони тип WG-12/13

Шаблоните от тези типове се състоят от основна скала, пластина за измерване на височина, пластина за измерване на дълбочина на прорез и мултифункционална скала. Те се използват предимно за измерване на двупозиционен ъгъл на заварени съединения или конструкции, височина, ширина, междина и дълбочина на прорези, като са подходящи за инспекция на заварки при котелни инсталации, мостове, кораби, съдове под налягане, нефто- и газопроводи и др. Компактни и изработени от неръждаема стомана, тези шаблони са подходящи за широк кръг от приложения на закрито и открито. На пазара се предлагат и различни други конфигурации с разнообразни приложения – квадратни, ветрилообразни, конусни шаблони и др.

 

Универсални ъглови шаблони (180o ъглови транспортири)

Ъгловите шаблони могат директно и точно да определят центъра на кръга на детайла, да измерват хоризонталата на детайла и всякакви ъгли от 0 до 180°. Тези универсални инструменти се отличават с висока точност, надеждност и издръжливост, широк кръг от приложения, компактни размери и конструкция.

 

Универсални шаблони

Такива шаблони се използват за инспекция на заварени съединения, получени посредством заваряване с двустранно електрозанитване при съдове под налягане, тръби и тръбопроводи. Те могат да измерват ъгъл на клин, повърхностна изпъкналост и вдлъбнатост, дълбочина на ямките от електрозанитването, дъгова кривина, повърхностна линейност и т. н. С такива шаблони могат да се заместят цели набори или комплекти от шаблони за инспекция и контрол на заваръчни шевове. Изработени са от неръждаема стомана и се отличават с компактна и лека конструкция, лесно използване и разчитане и висока точност на измерване.

 

Цифрови шаблони

Цифровите шаблони са удобни инструменти за измерване и контрол на заваръчни шевове. Те са с разделителна способност от порядъка на 0,01 мм и са с батерийно захранване. При тях е възможен лесен преход между различните измервателни скали чрез натискане на бутони и удобно управление посредством вграденото меню. Тези шаблони позволяват запазване на резултатите от определен брой измервания, изчистване на паметта, както и опция за свързване към принтери, компютри и други крайни устройства чрез кабел за данни.

Top