Шибър част от ProStream Group

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2005

В началото на август т.г. бе регистрирана фирма ProStream Group, наследник на наложилата се в областта на търговията с промишлена тръбопроводна арматура и помпи фирма Шибър, съобщи за сп. Инженеринг ревю управителят на ProStream Group инж. Миладин Бояджиев (б.ред. повече информация в рубрика "Интервю"). Структурата на ProStream Group обхваща поделенията Шибър, ProStream Technologies, специализирана в технологии за пречистване на промишлени отпадни води; ProStream Engineering, предлагаща комплексни инженерни решения; и ProStream Service, която ще се занимава в извършването на сервизно обслужване. "На първо време управлението на ProStream Group остава централизирано, като се запазва и досегашният състав на мениджърския екип. Израз на волята и усилията ни да се развиваме е и успешно внедрената преди три години система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001 във фирма Шибър. Бяхме сред първите компании в бранша със сертификат по ISO 9001", подчертава г-н Бояджиев. "Още в началото на 2005 г. бяха предприети първи стъпки по уточняване на параметрите на ERP система, която вече е в процес на внедряване във фирмата. Системата ще обхване абсолютно всички направления от дейността на ProStream Group", допълва той.
Top