Шнайдер Електрик България оборудва лаборатории в ТУ-София

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2008

Шнайдер Електрик България оборудва лаборатории в ТУ-София

Лаборатории "Енергийна ефективност" и "Сградна автоматизация" са инвестиция в образованието

На 20 май т.г. официално бяха открити две нови лаборатории в ТУ-София, оборудвани с техника, предоставена безвъзмездно от Шнайдер Електрик България. Лабораториите "Сградна автоматизация" и "Енергийна ефективност" са част от дългосрочен проект на компанията за оборудване на лаборатории в техническите висши учебни заведения в страната. "Новооткритите изследователски центрове имат за цел да подпомогнат студентите в тяхното обучение чрез високотехнологичното оборудване, което предоставяме на университета. От 10 години инвестираме в България и ще продължим да го правим, защото страната разполага с изключително добри специалисти и потенциал за развитие. Горди сме, че можем да съдействаме за развитието на младите специалисти и ще продължим да го правим и в бъдеще", заяви Тед Кембъл, президент на Шнайдер Електрик за Централна и Източна Европа.

"До момента в страната никое от техническите висши учебни заведения не разполага със специализирана лаборатория, посветена на енергийната ефективност. От своя страна, новата лаборатория "Сградна автоматизация" е първата подобна лаборатория на Балканите", уточниха от Шнайдер Електрик България. С откриването на лаборатория "Сградна автоматизация", която Шнайдер Електрик оборудва съвместно с партньорите си от ТелеЛинк, се въвежда и нова дисциплина в учебната програма на ТУ-София. "Предметът Сградна автоматизация ще има за цел да подготвя високо квалифицирани кадри за проектиране и изпълнение на електрическите уредби със съвременни средства за автоматизация. Шнайдер Електрик България има утвърдени традиции в сътрудничеството с университети от цялата страна. Към момента има изградени учебни центрове в Университета по хранителни технологии в Пловдив и Русенския университет "Ангел Кънчев", а с откриването на лабораториите в ТУ-София компанията затвърди поетия дългосрочен ангажимент за сътрудничество. До края на годината се очаква откриването на лаборатории в техническите университети в Пловдив, Варна и Русе", коментират от Шнайдер Електрик България.
Top