Шнайдер Електрик България представи OVA

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2007

Гамата аварийно и евакуационно осветление на италианския производител бе тема на семинар

Шнайдер Електрик България официално представи италианския производител на аварийно и евакуационно осветление OVA, който наскоро бе присъединен към структурата на водещата мултинационална компания. С поредица от семинари, организирани в градовете София, Бургас, Пловдив, Велико Търново и Варна, българският офис на Schneider Electric показа амбициите си да се превърне в сериозен фактор на пазара на аварийно и евакуационно осветление в страната. Семинарите преминаха при явен интерес от страна на проектантски, инсталационни фирми, дистрибутори, партньори и дори конкуренти на Шнайдер Електрик България. Свидетелство за проявения от бранша интерес към презентациите бяха пълните зали, в които се проведоха събитията.

В рамките на презентационните програми бяха разгледани историята, структурата, производствените мащаби и продуктовото портфолио на италианската компания OVA. Христо Христов, мениджър Нови пазари в Шнайдер Електрик България, запозна участващите в презентациите специалисти с шестте продуктови гами, които включва производствената програма на OVA. "Аварийните и евакуационните осветители на OVA са подходящи за всякакви като предназначение сгради. Сред отличителните специфики на устройствата са бърз монтаж и лесна поддръжка, както и висока надеждност на работа. Благодарение на използваните светодиоди в режим "готовност", осветителите се отличават с ниска консумация на електрическа енергия, което допринася за енергийната ефективност на цялата сграда, в която са монтирани", коментира характеристиките на аварийните осветители, предлагани от Шнайдер Електрик България, г-н Христов. "Осветителите съответстват на всички европейски изисквания и, не на последно място, се отличават с естетичен дизайн. Предлагат възможности за вграден и открит монтаж, както и за монтаж в окачен таван", допълни той.

С интерес гостите на презентациите посрещнаха и лекцията, посветена на европейските норми и стандарти в областта на аварийното и евакуационното осветление. Лекторът - инж. Димитър Антов, експерт в Шнайдер Електрик България, подчерта, че всяка държава от ЕС има собствени закони и разпоредби в допълнение на техническите стандарти, общовалидни за различните сектори. "Работата на проектанта следва да гарантира, че проектът съответства на тези стандарти", допълни той.
Top