Шнайдер Електрик България проведе обучение

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2005

Сред събитията, включени в маркетинговата програма на Шнайдер Елект-рик България през втората половина на 2005 г., бе обучението, посветено на софтуерния пакет UnityPro за програмиране на контролери на Schneider Electric. Събитието се проведе от 21 до 26 ноември 2005 г. в курортния комплекс Пампорово. В обучението взеха участие системни интегратори, партньорски фирми и клиенти на компанията. Като продуктов акцент в събитието от Шнайдер Електрик България посочват възможностите за програмиране на контролерите от висок клас Premium. Относно бизнес ползите от организи-рането на обучението, домакините заявяват, че ще продължат да влагат усилия и финансови ресурси в повишаване на компетентността на партньорите на фирмата по отношение на предлаганите от Schneider Electric продукти.
Top