Шнайдер Електрик България със сертификат по ISO:14000

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2005

От май т.г. към неголемия брой фирми в страната, сертифицирани в съответствие с изискванията на международния стандарт за управление на околната среда ISO:14000, се присъедини и българският филиал на водещата френска компания Schneider Electric, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Сокол Николов, директор отдел "Обслужване на клиенти". Сертифицираща организация е AFAQ. "Внедряването на системата за управление на околната среда следва да се разглежда като резултат от ориентацията на процесите и фирмената култура на Шнайдер Електрик България в съответствие със съвременните изисквания за опазване на екологичното равновесие в природата. Системата е важен елемент от мениджмънт стратегията на Schneider Electric в град Перущица и на търговската структура в София", заяви г-н Николов. "Вярвам, че на читателите на сп. Инженеринг ревю е известно, че Шнайдер Електрик България беше една от първите фирми в бранша, сертифицирани в съответствие с изискванията на ISO:9000", допълва Сокол Николов.
ЕКСКЛУЗИВНО
Top