РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 1, Януари - Февруари 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 1, 2010 > ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯActi 9, Ефективността, която заслужавате Acti 9, иновативни модулни системи, създадени, за да поставят новите стандарти на пазара Уникални характеристики които осигуряват висока сигурност и обезпечават дълъг експлоатационен живот. - VISI-SAFE: Осигурява безопасна поддръжка на място, във всякаква среда, през целия експлоатационен живот на инсталацията; - Изолация клас 2: Пълна защита срещу токов удар, благодарение на своя лицев панел клас-2 - VISI-TRIP: Индикатор за сработване, който позволява бързо локализиране на повредата за минимизиране на времето на прекъсване процеса на работа. - Супер имунизирана дефектнотоковата защита тип “Si”: По-дълъг експлоатационен живот, особено във вериги с присъствие на хармоници и приложения в агресивни среди. Acti 9 поставя нови стандарти в крайното електроразпределение ниско напрежение. Acti 9 е гама, която предлага както лесен избор и монтаж, така и отговорно отношение към околната среда със 100% рециклируеми и възобновяеми компоненти.

Top