РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 8, ноември 2016 > РЕКЛАМИ В брой 8, 2016 > Шнайдер Електрик БългарияШнайдер Електрик България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Шнайдер Електрик БългарияРешения за енергиен мениджмънт

Честотни регулатори Altivar Process

Честотен регулатор с вградени функции за мониторинг и управление в областта на процесната автоматизация за 3-фазни синхронни, асинхронни и специализирани двигатели от 0,75 kW до 1,5 MW.

Функции на Altivar Process:
• Точно измерване на консумираната енергия (отклонение <5%)
• Вграден Ethernet с директен достъп до конфигуриране и наблюдение на системата
• Интеграция на действителните криви на помпата, за да се оптимизира работната точка на системата
• Оптимизиран мониторинг на помпа въз основа на действителната работна точка
• Безсензорно изчислен дебит
• Измервания, изразени в работни единици (например: m3/h, kWh/m3)
• Достъп до техническата документация чрез динамичния код QR
• Измервания в реално време с адаптивни изгледи в Уеб сървъра
• Функции уведомяване за настъпило време за превантивна поддръжка


Top