Шнайдер Електрик с фокус върху електроразпределението

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2005

Първият годишен семинар на компанията показа сериозни амбиции в областта

Амелия Стоименова

Между 8 и 11 ноември т.г. Шнайдер Електрик България организира мащабен семинар, с които даде сериозна заявка за все по-активно присъствие на пазара на електрооборудване и комплексни решения в областта на електроразпределението в страната. Събитието, посетено от над 400 гости от цялата страна се проведе в хотел Санкт Петербург в Пловдив. Семинарът бе структуриран в две секции с еднаква тематична насоченост. Гости на първата секция, обхващаща периода от 8 до 9 ноември бяха специалисти от електроразпределителните предприятия в страната, индустриални предприятия, АЕЦ Козлодуй, топлоелектрически централи, НЕК, ВЕЦ-ове и др. Втората секция на събитието, организирана на 10 и 11 ноември бе уважена от представители на инсталационни фирми, производители на ел. табла, строителни компании, търговци на едро и дистрибутори на Шнайдер Електрик България.

Събитието бе открито от Милен Колев, маркетинг директор на Шнайдер Електрик България, който подчерта, че семинарът има за цел да покаже новостите в пазарната ориентация на компанията. "Новите посоки в развитието на бизнес стратегията ни са свързани с придобиването на редица утвърдени на международните пазари компании от Schneider Electric през последните години, което доведе до разширяване на гамата от предлагани изделия и цялостни технически решения. Включването на утвърдени търговски марки към продуктовото ни портфолио доведе до увеличаване на оборота на компанията с около 2 млрд. евро в световен мащаб", коментира целите на семинара г-н Колев.

Стремеж към практическа насоченост

Тематично събитието обхващаше презентационна част, в която специалисти от българския офис на компанията представиха апаратурата ниско (НН) и средно напрежение (СН), елементите за крайно електроразпределение и контрол и системите за сградна автоматизация на Schneider Electric. Втората част от семинарната програма бе посветена на практически задачи с демонстрация на качествата на техниката с марка Schneider Electric в условия близки до реалните. "Практическата ориентация на семинара е израз на стремежа ни българските специалисти да се чувстват съпричастни към търговските марки на Schneider Electric, познавайки продуктовата гама на компанията", заяви по повод разчупването на традиционната семинарна рамка Милен Колев.

Практическите занимания в областта на апаратурата НН бяха посветени на свързване и оборудване на табла с дефектнотокови защити, слобяване на табла Prisma Plus, съставяне на схема и избор на автоматични прекъсвачи. На всеки от специалистите, посетил направлението СН бе предоставена възможност да включи, изключи и заземи КРУ SM6 и RM6, както и да се запознае на практика с настройката на електронни защити Sepam и VIP 300. За специалистите с професионален интерес в областта на непрекъсваемите токозахранващи устройства (UPS) бяха предвидени практически упражнения с трифазен и монофазен UPS, включващи пускане, спиране, свързване, режими на работа, начини на комуникация и дистанционно управление. В тематичното направление "Крайно електроразпределение и контрол" бяха включени две практически упражнения - контрол и управление на сградни инсталации и изграждане на малки структурни кабелни системи. В първото гостите на семинара имаха за задача да инсталират, настроят и тестват апарати за контрол и управление на електрически отоплителни и осветителни системи в жилищни сгради. Второто практическо упражнение, в което своите практически умения проявиха и представителите на специализираната преса, включваше изграждане на комуникационни връзки и захранващи линии до работните места.

Приоритетни бизнес направления

Като приоритетни бизнес направления в развитието на Шнайдер Електрик България Милен Колев посочва енергийния мениджмънт, индустриалната и сградната автоматизация и елементите за крайно електроразпределение. "През първата половина на настоящата година Schneider Electric придоби компанията PMI в целевия сегмент енергиен мениджмънт, имаща годишен оборот от 0.5 млрд. евро. Към структурата на компанията вече принадлежи и ABS Emea с оборот от 0.7 млрд. евро, работеща в областта на сградната автоматизация. В направлението Индустриална автоматизация продуктовото ни портфолио се разшири с изделията на BEI Technologies с оборот от 0.7 млрд. евро, а в областта на ултратерминалите присъединихме команията Juno Lighting с оборот от 0.5 млрд. евро", коментира г-н Колев.
Top