РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Шпинер България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Пазарът на металорежещи и металообработващи машини в България, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Шпинер БългарияSPINNER

 

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ВЕРТИКАЛНИ И СТРУГОВИ МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ
ЦЕНТРИ С ЦПУ

 

 

Търговски офис и сервиз:
6400 Плевен
ул. Антим I № 11, ап.11
Т.: 0888 822 118
service.bulgaria@spinner.eu.com
sales.bulgaria@spinner.eu.com

 

www.spinner.eu.comTop