Шприц машини

Начало > Машини > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2005

Коментари на специалисти от фирми-производителки на шприц машини

Развитието на българските фирми, занимаващи се с производство на пластмасови изделия за широк спектър от приложения, което се наблюдава през последните години в страната, доведе до значително повишаване на пазарния интерес към технологиите за преработването й. Израз на нарасналото търсене на технически решения в областта на преработката на пластмаса е развитието на пазара на предлаганите технически решения, в това число и на широко използваната технология - леене под налягане чрез шприцоване. Характерно за българския пазар е, че наред с техника на световно ниво от производители с водещи позиции на международните пазари, се предлагат и машини втора употреба, съответно - на много по-ниски цени. Пазарното предлагане се допълва и от шприцмашини родно производство.

В материала специалисти от български и чуждестранни производители на шприц машини споделят мнението си за техническите тенденции в развитието на технологията и техниката за леене на пластмаса чрез шприцоване; състоянието на българския пазар като част от регионалния, както и перспективите за развитието му.

Сред техническите новости са изцяло хидравлични машини с висока прецизност

Новаторски идеи, съчетани с почти 60-годишен опит в техниката на леене под налягане чрез шприцване, са основа на разработките на Battenfeld Injection Molding - от концепцията на машината до автоматизацията с роботи за постигане на по-висока рентабилност. От над 20 години концепцията на Battenfeld е представена и на българския пазар. Компанията инвестира значителни средства в постоянно обновяване на продуктовата гама, поради което с основание би могло да се твърди, че е сред двигателите в техническото развитие на шприцмашините. Техническа тенденция при шприцмашините е насочена към разработването на модели със сила на затваряне от порядъка на 400 t. Изцяло хидравличните шприц машини се характеризират с висока прецизност, максимална достъпност и малка дължина. Нови модели, имащи компактна конструкция и минимална необходима площ на разполагане, вече се предлагат на пазара. Друга новост е увеличаване на пространството за монтаж на инструмента, постигане на идеална успоредност на плочите, обусловена от оптимално оразмеряване на линейните направляващи на затварящата плоча. Чрез разполагане отвън на цилиндрите за бърз ход с диференциално превключване, при изцяло хидравлични машини с две плочи се постигат много високи скорости на отваряне и затваряне. Установено е, че при константно съотношение между дължината и диаметъра, равно на 22, се постигат оптимални резултати в пластифицирането и добро хомогенизиране.

Бих искал да обърна специално внимание на машините за леене под налягане чрез шприцване с две плочи и изцяло излизащи навън колони, които предлагат висока достъпност до инструмента и максимална прецизност, обусловени от устойчивата на усукване конструкция (тип каса). При високоустойчиви, големи закрепващи плочи, които са опора на затварящата плоча, и точно осово движение на шприцагрегата по линейна направляваща се осигурява висока прецизност. Голямо предимство е осигуряване на достъп до дюзата на машината, който не е ограничен нито от затварящ цилиндър, нито от анероидна кутия. Други предимства са добър достъп до хидравликата, както и възможността за паралелно движение на затварящия и шприцагрегата с цел съкращаване времето на цикъла. При избор на техническо решение с пълно излизане на четирите колони извън неподвижната плоча, се осигурява възможност тежки или обемисти формовани детайли да се изваждат от робот директно нагоре или настрани, без излишно движение.

Микротехнологията се е превърнала във важен двигател на много разработки в медицинската техника и редица други браншове. Например, при производството на биорезорбиращите щипки за кръвоносни съдове с тегло приблизително 5 mg, става въпрос за детайли с диаметър приблизително 4 mm и дебелина на стената от около 0.4 mm. Биорезорбиращите имплантати поставят много високи изисквания, както към производствения процес, така и към опаковката и производствената документация. За целия производствен цикъл на щипките, включващ и опаковката им в кутии в условия на т.нар. чисти помещения, на съвременните микросистеми са необходими не повече от няколко секунди. Изключително кратките времена за смяна на кутиите се постигат чрез работеща при условия на чисти помещения система за смяна на кутиите, включваща интегрирано освобождаване на шлюзовете.

Мнението на Battenfeld за българския пазар е, че това е най-бързо развиващият се пазар в момента в Европа. Все още в България не са представени най-новите и високи технологии в областта на шприцтехниката, но това предстои в най-скоро време с все по-широкото навлизане на чуждестранните инвеститори. Според Battenfeld българският пазар има най-висок приоритет в настоящия момент.

Роланд Пехтл, началник отдел продажби за Централна и Югоизточна Европа в Battenfeld

Има тенденция към унищожаване на българското производство

Като конструкция, възможности и технически характеристики шприцавтоматите са достигнали високо ниво на развитие. Тенденция в развитието им е свързана с пълна компютризация и роботизация на процесите, което се отнася и за иструменталната екипировка, т.т??? шприцформите. Развитието на инструменталната екипировка ще увеличи възможностите на шприц машините.

В България е налице както търсене, така и предлагане на шприцмашини. Предлагат се главно машини "втора употреба", внос от Западна Европа, които се рециклират у нас и се продават на ниски цени. Фирма БРОНЗ ТМ, като производител на нови шприц машини, не може да се конкурира по отношение на цените с машините втора употреба, предлагани на пазара. За съжаление, това резулттира в постепенно ликвидиране на българските производители на шприцавтомати.

Бих оценил състоянието на пазара на шприц машини в региона на Югоизточна Европа, както от гледна точка на пазарен интерес, така и по отношение на разнообразието в предлаганите технически решения, като средно. Несъмнено, има търсене и предлагане на шприцмашини. По-голям интерес към шприцавтоматите се наблюдава в страни като Македония, Турция и Албания, но и на тези пазари също масово се настаняват доставчици на машини "втора употреба".

инж. Петър Бардаров, началник отдел пласменти и работа с клиенти в БРОНЗ ТМ

Конкуренцията е на ниво цена-производителност

Съвременното индустриално развитие се характеризира с все по-високи изисквания по отношение на качеството, цената, срока на доставка, силно скъсените цикли на иновация и производство, при все по-ниски цени на произвежданите възли и компоненти. Налице е и скъсяване на жизнения цикъл на детайлите и възлите от пластмаса, както и замяната им с все-по малко материалоемки, но имащи все по-високи физически и технически характеристики изделия. Казаното е особено изразено при индустрията на поддоставчиците в областта на автомобилостроенето, електрониката, електротехниката, където осигуряванет


Вижте още от МашиниTop