Шприцмашини

Начало > Машини > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2005

Статията е продължение на материала, публикуван в брой 7 на списанието, където представихме коментари на специалисти относно техническите тенденции в развитието на технологията за леене на пластмаса чрез шприцоване, пазарното предлагане у нас, перспективите за развитие на българския и регионалния пазар на тази техника. В настоящия материал ще ви запознаем с коментара по описаните въпроси на Иван Христозов от фирма Пластикс Бавария България, представител на Krauss-Maffei за страната.

Специализация и универсалност са двете тенденции

Преработката на пластмаси в България през последните години претърпя промяна, като от изработването на технически детайли отрасълът премина основно към производството на детайли за хранително-вкусовата промишленост. Почти всички производители на шприцмашини имат готови решения за всеки отрасъл, включително и за тази област от индустрията. Сред техническите тенденции в производство на шприцмашини е разработването на модели за съответната пазарна ниша с цел постигане на максимално добри резултати при сравнително еднакви капиталовложения. Такива решения се предлагат за производството на компактдискове, медицински консумативи, автомобилни детайли, оптически прибори, различни опаковки и др. Друга тенденция е свързана със запазване на универсалността на базови серии машини, при които с добавяне на допълнителни опции се постига желаното от клиента ниво. Реализацията и на двете изброени тенденции включва навлизането на нови решения от сферата на електрониката, електротехниката, хидравликата и др. Шприцмашините стават все по-бързи, по-сигурни и надежни, с по-големи функционални възможности. Свидетели сме на промяна на дизайна и изпълнението на машините, в съответствие с всички европейски норми за безопасност при работата и обслужването им.

В страната се предлагат качествени щприцмашини

Както вече бе казано, промяната от технически детайли към детайли за хранително-вкусовата промишленост доведе до сериозни промени в търсенето на машини. Промениха се изискванията, което резултира в промяна на шприцмашините, внасяни в страната. Освен това в България все още се наблюдава тенденцията да се работи с машини втора употреба. Разбира се и за тях има реализация на пазара, но повечето чужди инвеститори или клиенти не предпочитат тази възможност. Като търсене пазарът в България е разделен в две направления - предлагане на нови машини и машини втора употреба. Основни потребители на нови шприцмашини са големи фирми, имащи сериозни финасови възможности. Машини втора употреба се търсят предимно от малки фирми. Невъзможността на малките фирми да купуват нови машини, произтича от недобрите условия на кредитиране на малкия бизнес, данъчни и бюрократични затруднения. Като предлагане на шприцмашини, пазарът в България е на добро ниво - могат да се намерят машини от водещи в света производители. Следователно при пазарен интерес клиентите имат сериозен избор относно производителност, надеждност на работа, енергоемкост и др.

Пазарът в региона е на различно ниво от местния

Бих определил пазара на шприцмашини в Югоизточна Европа като доста по-различен от българския. В повечето бивши соцдържави междуотрасловите връзки вътре в самите тях се запазиха в голяма степен. В почти цяла Югоизточна Европа, с изключение на България, е налице развита база за производство на технически детайли. Било чрез външни инвестиции или чрез модернизиране на стари мощности, обемът на производството на подобни детайли е доста голям. Казаното важи с особена сила за производството на автомобилни детайли, например заводите на Шкода в Чехия и Словакия, Рено в Румъния, Опел в Полша и Хърватска и др. Сериозното развитие на автомобилната индустрия е определящо и за бързите промени в структурата на фирмите за производство на пластмасови детайли. Обемите на произвежданите серии детайли определят характера на производството като масов, което е свързано със закупуването на повече и по-разнообразни машини. Освен всичко казано дотук, възможното забавяне на членството на България в Европейския съюз също ще доведе до отлив на инвеститори в този отрасъл.

 


Вижте още от МашиниTop