Щека Електроник България произвежда соларна техника

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2007

"През ноември т.г. стартираме производството на соларна електроника и в България", обяви г-жа Надежда Манова, пълномощник на управителя на Щека Електроник България. Steca присъства на българския пазар от 2006 г., когато бе открита производствената дейност на немската компания у нас, включваща кабелно конфекциониране. Фирма Steca е с 30-годишна история. Производствената й гама включва електроника за автономни фотоволтаични системи, както и за системи за свързване към електропреносната мрежа; електроника за соларни термични системи; системи за зареждане на акумулатори, както и конфекциониране на кабели за над 693 различни продукта, пояснява производствената специализация на Steca г-жа Манова. В отговор на въпроса каква част от продуктовата гама на компанията се предлага в България, Надежда Манова заявява: "Щека България предлага цялата продуктова гама на Steca на българския пазар. Поставяме акцент върху соларната електроника. Като се има предвид влезлия вече в сила Закон за енергийната ефективност в страната, стимулиращ използването на възобновяеми енергийни източници, фокусът на потребителския интерес се концентрира върху гамата фотоелектрическа електроника за свързване към електропреносната мрежа. В тази връзка Steca Electronics предлага решения както за малки, така и за индустриални мощности", допълва г-жа Манова.
Top