СИАД България - фактор в развитието на българската индустрия

Фирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 6/2016 • 27.09.2016

Групата СИАД от Бергамо (недалеч от Милано) е една от най-значимите италиански компании в химическата индустрия, развиваща своята дейност в областта на производството и дистрибуцията на индустриални газове, свързания с това инженеринг и машиностроене, както и в сферата на здравеопазването и услугите.

Групата СИАД присъства в бизнеса с индустриални газове над 85 години, отличава се със солиден и дългогодишен опит в инженеринговия сектор. Клонове на фирмата има в Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, Полша, Словения, Хърватия, Украйна и Русия. Групата СИАД е свързана със световния гигант Праксеър (Praxair) от САЩ.

В България
На българския пазар групата е представена от СИАД България ЕООД. Вече близо 20 години българският клон трансферира опита и компетентносттана компанията-майка, произхождаща от една от най-развитите индустриални зони в цяла Европа - Ломбардия.

Клиентите на СИАД България са от всички индустриални сектори, като цветна и черна металургия, металообработване, хранителна, химическа, петролна индустрия, както и от здравеопазване, околна среда и пречистване на води, научни и изследователски лабораториии т.н., а територията на България е покрита посредством над 20 дистрибуторски агенции.

Българският пазар на технически газове е много малък в сравнение с пазарите на подобни на страната ни държави от ЦИЕ, като Чехия, Словакия и Унгария. Най-общо казано, обемът на пазара на технически газове в една страна е мерна единица за обема на индустрията й и нивото на инвестиции - чужди и местни, в тази област.

Този факт, от една страна, не е позитивен, но от друга, когато си малък, това означава, че можеш само да растеш. С други думи - възможности.

В България са развити традиционните приложения на техническите газове, като металорязане и заваряване, горивни процеси, хидравлични изпитания, както и приложението на чисти газове и калибриращи смеси (технически газове и смеси с чистота до 99,999999 %) в лаборатории за мониторинг на околната среда, калибриране на хроматографи и други уреди, традиционни приложения в медицината (кислород, райски газ) и други.

Нови приложения
СИАД България има изключително добри позиции на местния пазар в Metalfabrication (заваряване и рязане на метали, основно лазерни и плазмени технологии), също и в областта на чистите газове и калибриращите смеси, както и в горивни процеси в цветната металургия.

Но голямото предизвикателство са новите приложения, които са характерни за зрелите пазари в Западния свят, но в България тепърва навлизат. СИАД БГ влага много усилия за навлизането на техническите газове все по-широко в хранително-вкусовата индустрия.

Със социалната еволюция и приближаването към стандартите на живот в развитите страни, качеството на храненето е един от първите признаци на тези усилия. Приложенията на техническите газове са много, като най-характерните са опаковането в защитна атмосфера - здравословна алтернатива на консервантите и вакуума, като по този начин се запазват за сравнително дълъг период от времеорганолептичните качества на опакованите продукти.

Друго приложение е шоковото замразяване чрез втечнен азот (- 196 °С), вместо бавното такова посредством фризери. Впоследствие размразеният продукт запазва в много по-голяма степен първоначалната си свежест. И още много други приложения.

СИАД БГ е лидер на българския пазар в оборудването на криогенни банки за дълготрайно съхранение на стволови клетки чрез специално банкиране в криогенни съдове и охлаждане с течен азот.

Компанията работи усилено и в посока приложение на технически газове за пречистване на отпадъчни води, където има много богат опит, натрупан главно в Северна Италия. Друга област на приложение, в която СИАД има опит, е повишаване на производителността при рибовъдството посредством добавен кислород.Напоследък на мода излизат различни приложения в козметиката.

С растежа на икономиката и инвестициите в индустриални мощности, значението на техническите газове все повече ще нараства. Чрез този процес и технологичното ниво на производствените процеси ще се увеличава и тази спирала трябва да изведе българската индустрия до наистина конкурентноспособни нива.

СИАД България е и ще бъде един важен фактор в този процес.


СИАД България ЕООД

1528 София, ул. Амстердам №4
тел.: 02 978 56 36; факс: 02 978 97 87
e-mail: siad@siad.bg
www.siad.bg

Top