СИАД България откри нова високотехнологична пълначна станция за технически газове

Инструменти, материалиФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 6/2015 • 15.01.2016

Групата СИАД, ситуирана в гр. Бергамо, е един от най-големите италиански производители и дистрибутори на индустриални газове. Компанията предлага пълен инженеринг и конструиране на съоръжения, свързани с използването на индустриални газове. Групата е на глобалния пазар на решения за инженеринговия сектор повече от 85 години и разполага с подразделения в Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, Словения, Хърватия, Украйна и Русия.
СИАД развива дейността си у нас вече близо 20 години чрез локалния си клон СИАД България ЕООД, който осъществява активен трансфер на експертен опит и технологична компетентност с компанията-майка.

Сред клиентите на СИАД България са фирми от всички отрасли на индустрията
включително цветна и черна металургия, металообработка, хранително-вкусова промишленост химическа и петролна индустрия и др. Част от клиентската база на компанията са и фирми и организации от сектори като здравеопазване, околна среда, пречистване на води, научно-изследователски центрове и лаборатории и др.
Индустриалните, или т. нар. технически газове, са предназначени за изключително широк кръг от приложения в различни сфери. Те са достъпни в газообразно, течно (криогенно) и дори твърдо агрегатно състояние. Сред основните технически газове, произвеждани и използвани за индустриални цели, са азот, кислород и аргон (трите компонента с най-висока концентрация в атмосферния въздух), въглероден диоксид, ацетилен, водород, хелий и др. В практиката техническите газове се прилагат както поотделно, така и като смеси. В зависимост от изискванията на приложението се използват газове с нормална или изключително висока степен на чистота (от порядъка на 99,9999%).

Свръхчистите газове, калибровъчните и еталонните смеси
са продукти от най-висок производствен клас. Те са приложими за калибриране на измервателна апаратура, лабораторни процеси, лазерно рязане, високотехнологични производства, например електроника и др. СИАД разработва тези продукти в акредитираната си лаборатория (LAT 143) край Бергамо, която е част от най-големия производствен комплекс на компанията. С цел оптимизиране производството и дистрибуцията на свръхчисти, еталонни и калибровъчни газове за клоновете си в Централна и Източна Европа СИАД наскоро откри втора акредитирана лаборатория към производствената си база в Чехия.

Техническите газове и газови смеси типично се складират в течно (криогенно) състояние в големи резервоари и се дистрибутират в газообразно състояние в газови бутилки под налягане. Пълненето се осъществява в пълначни станции чрез изпомпване на газа от резервоарите и изпаряването му. Газовите бутилки се пълнят под налягане посредством специфични стендове (ракове).
СИАД България разполага с пълначни станции в София, Пловдив и Варна. През септември т. г. компанията откри

нова високотехнологична пълначна станция в Горна Оряховица
Модерното съоръжение заема площ от над 4 хил. кв. м и е разположено в индустриалната зона на града, недалеч от захарните заводи. Чрез изграждането и пускането в експлоатация на новата станция Групата СИАД затвърждава лидерските си позиции на пазар на технически газове в страната. Благодарение на високотехнологичната база компанията ще подобри логистиката си за централната и източната част на Северна България и ще усъвършенства обслужването на клиентите си от този регион.
В допълнение към пълната гама технически газове, СИАД България осигурява експертни консултации, проектиране и изграждане на инсталации,

внедряване на нови приложения на техническите газове в индустриалните процеси
и др. Фирмата предлага цялостни решения за специфични приложения като заваряване, лазерно и плазмено рязане, рибовъдство, винопроизводство, аналитични лаборатории, опаковане на хранителни продукти в защитна среда, шоково замразяване на хранителни продукти чрез азот, биологично пречистване на отпадни води (напр. локални пречиствателни станции на индустриални предприятия), подобряване на горивни процеси, стерилизиране на медицински консумативи и др.

Top