РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

СИАД България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СИАД БългарияSIAD Metal Fabrication:
един инструмент, много приложения

Иновациите, техническата компетентност
и високото ниво на ноу-хау в областта
на техническите газове за процесите рязане
и заваряване отредиха на СИАД лидерската
позиция в сектора на металообработването.

Повече от 90 години отдела Metal Fabrication
е посветен изцяло на развитие и внедряване
в производството според най-високите
стандарти за качество и осигурява на нашите клиенти авангардни,
гъвкави и високотехнологични решения,
които удовлетворяват всички желания.
SIAD Metal Fabrication:
Един инструмент, много приложения.

СИАД България ЕООД
Газове, технологии
и услуги за индустрията.

www.siad.bg


Top