РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 2, април 2023 > РЕКЛАМИ В брой 2, 2023 > СИАД БългарияСИАД България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2023

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СИАД БългарияГазове, технологии и услуги
за индустрията


Множество приложения в:

• Обработка на метали

• Електроника

• Медицина

• Тъканни банки, съоръжения и консумативи

• Чисти, специални газове и смеси

• Лабораторни газове

• Опаковане в защитна атмосфера на хранителни продукти

• Производство на напитки и вино

• Шоково замразяване

• Втечнени газове


Инженерингови решения –
комплексна услуга по изграждане на газово стопанство,
тръбни разводки, смесители и поддръжка  

Групата SIAD –

Технически газове, Инженеринг, Здравеопазване,
Пропан-бутан и природен газ

thesiadgroup.com

www.siad.bg


Top