РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

СИАД България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СИАД България1528 София, ул. Амстердам № 4 тел.: 02/ 978 56 36, факс: 02/ 978 97 87 е-mail: siad@siad.bg, www.siad.bg Изкуството за съхранение на хрните Газове и материали за опаковане в защитна среда, даващи възможност на качеството и свежестта на вашите хранителни продукти да останат непокътнати. Благодарение на Foodline специален набор от продукти за хранително-вкусовия сектор, СИАД осигурява качество и умения, необходими за естествено увеличаване срока на съхранение на хранителните продукти. www.siad.bg

Top