РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Сиад България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ  Сиад БългарияСиад България: Ефективни решения за обработка на метали с индустриални газове SIAD е създадена през 1927 г. в град Бергамо, Италия и е една от най-важните фирми на италианския гозов пазар. Своята дейност компанията започва с производство на ацетилен и пореста маса - фина структура, която позволява сигурно и надеждно пренасяне и съхранение на ацетилена в бутилки - изделия, изключително важни за промишленото развитие на Италия. Наред с това фирмата стартира производство на ацетиленови генератори, компресори и инсталации за разделяне на въздуха. SIAD идва в България през 1996 г., бързо набира скорост със своята гъвкава дистрибуция и непрекъснато създаване на възможности за нови приложения на техническите газове във всички области на индустрията. СИАД България осигурява покритие на цялата територия на страната с над 20 дистрибуторски пункта и собствен транспорт, с който доставяме газовете до нашите клиенти. Ключов фактор във фирмата е човешкият потенциал. Разполагаме с изключително добър екип от професионалисти с много опит и познания в бранша. Газообразните и втечнени продукти на СИАД България намират множество различни индустриални приложения в заваряването и рязането, металургията, рафинирането, в химическата и нефтохимическата промишленост, в хранително-вкусовата и хартиената промишленост и много други. Решенията, които предлагаме, са тясно съобразени с изискванията на клиента. Обработката на металите е сегмент на индустриалните газове, който включва приложенията на заваряване и рязане със съответните газове. Плазменодъгово Заваряване Плазмата се генерира от газ или газови смеси, частиците на които се йонизират силно, когато преминат през електрическа дъга и следователно са в състояние да поглъщат и провеждат електрическа енергия. Добре фокусираните струи плазма със силно намален размер и висока плътност на мощността се получават благодарение на "притискането" на плазмата през специални дюзи със специално калибрирани и своевременно охлаждани отвори. Дъгата може да се появи между нетопимия електрод и заварявания детайл (дъга с пряко действие) или между електрода и дюзата (дъга с непряко действие). Приложения Процесът се характеризира с: •възможност за заваряване на всички метали със или без присадъчен материал; •възможност за заваряване на материал със средна дебелина без фаска и с един ход; •увеличено металургично качество; •ограничена зона на топлинна деформация в сравнение с метода TIG; •добро проникване и добри механични свойства; •лесна автоматизация. Значение на газовете Изборът на газове или газови смеси се базира на факта, че те могат да определят формата и големината на плазмената струя и добрия резултат от заварката без дефекти и с отлична механична устойчивост. Благодарение на експериментите с плазмена технология SIAD разработи смеси за линията Stargas специално за този процес на заваряване. Плазменодъгово Рязане Плазменодъговото рязане (ПДР) е висококачествен процес на рязане, който използва топлинна енергия от плазмена струя с висока скорост и висока температура. Терминът "плазма" се отнася за газова среда, която, преминавайки през електрическа дъга, се йонизира и се превръща в проводник на електричеството. За повишаване на температурните и кинетичните характеристики струята, която се създава, преминава през специално охлаждана и калибрирана дюза. Приложения Плазменото рязане представлява растяща област, която понастоящем все повече се използва в различните отрасли за рязане на метали със средна дебелина: •корабостроителници; •железопътен транспорт; •работа по котли; •общо дърводелско и механично производство; •в сектора на енергетиката. При черни метали с дебелина под 30 мм плазменото рязане е по-бързо от кислородно-ацетиленовото и поради тази причина представлява по-евтина алтернатива в много промишлени приложения. Значение на газовете С изключение на конвенционалната плазма, при която се използва единичен поток за получаване на плазмена струя и охлаждане на горелката, другите методи включват два газови потока или отделни смеси. Плазмен газ: силно йонизиран и в състояние да генерира високоенергийни плазмени струи. Помощен газ: използва се за отстраняване на разтопения метал от зоната на рязане и за защита, следователно, защитава повърхността от обкръжаващата атмосфера. Употребата на технически газове или газови смеси и тяхното развитие позволиха този процес на заваряване определено да подобри качеството на рязане и скоростта на работа и да доминира в обширни сектори от пазара. В заключение можем да кажем, че предложенията към клиентите на СИАД България са непрекъснато развивани разнообразявани в отговор на изискванията на пазара и новите тенденции в икономиката на България.

Top