РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 5, АВГУСТ 2014 > РЕКЛАМИ В Брой 5, 2014 > Сиад БългарияСиад България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 5, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сиад БългарияСИАД България: Сред водещите приложения на техническите газове е обработката на метали Аспарух Банков, управител на СИАД България СИАД работи на българския пазар от 1996 г. За кратко време компанията се наложи благодарение на своята гъвкава дистрибуция и създаване на възможности за нови приложения на техническите газове във всички области на индустрията. СИАД България осигурява покритие на цялата територия на страната с над 20 дистрибуторски пункта и собствен транспорт. Решенията, които предлагаме, са тясно съобразени с индивидуалните изисквания на клиента. Разполагаме с екип от професионалисти, които имат богат опит и познания в бранша. Сред водещите приложения на техническите газове и смеси в индустрията безспорно е обработката на метали и в частност - процесите заваряване и рязане. В следващите редове ще се опитам да дам кратко описание на основните методи за рязане и заваряване, както и приложенията на съответните технически газове и смеси: TIG заваряване При заваръчния процес по метода TIG (заваряване с волфрамов електрод в среда от инертни газове) се използва защитният газ STARGONТ с различно съдържание на аргон, въглероден диоксид, кислород или аргон-хелиева смес (Helistar®). Методът TIG се характеризира с висококачествени заварки за сметка на производителността. Употребата на смесите STARGAS® и Helistar® дават прекрасни резултати благодарение на: •по-лесно заваряване; •повишаване скоростта на заваряване с 25-35%; •намаляване на температурата на затопляне на материала с 15-20%; •намаляване на серните окиси. MIG/MAG заваряване Заваръчните процеси от типа MIG или MAG използват топлинна енергия, генерирана от електрическа дъга, която се запалва между цял телен електрод и заварявания детайл. Тези процеси са широко разпространени в промишлеността, благодарение на отличната им гъвкавост и характеристики, които правят възможно: •заваряване на широк диапазон метали и дебелини; •лесно използване при всякакви ъгли; •увеличена производителност благодарение на теления електрод, което представлява отличителна характеристика на процеса. Газовите смеси са важни при процесите на MIG и MAG заваряване, тъй като позволяват оптимизиране на метода на отлагане, производителността и разходите на процеса. Познавайки добре сложността на заваръчните технологии, СИАД осигурява на клиентите широк диапазон защитни газове STARGONТ, чрез които се постига: •повишаване на производителността; •намаляване на разходите; •техника на безопасност на работното място. Лазерно заваряване Лазерното заваряване осигурява ефективно решение, когато качеството и скоростта са от първостепенно значение или за детайли, които са трудни за заваряване при използване на други технологии. Използва се за съединяване на различни типове черни и цветни метали и разнородни метали в: корабостроителници; автомобилна промишленост; железопътен транспорт; въздухоплавателния сектор и авиационно-космическата промишленост; работа по котли; общо дърводелско и механично производство; събаряне и строителство; енергетика; производство на домакински уреди; производство на техническо оборудване. Газовете играят основна роля в лазерното заваряване. В сътрудничество с производителите на системи и техническите експерти в областта на лазерното заваряване, СИАД е в състояние да препоръча и достави газове или газови смеси, подходящи за всяко приложение с цел подобряване на производителността и качеството. Лазерно рязане Лазерното рязане е процес, който се прилага при рязане на разнообразни метални и неметални материали и широка гама от приложения. Газовете играят важна роля в тази технология, като: •Защитен газ по хода на оптичната система - тази функция служи за предпазване на оптичната система от прах и замърсявания. •Лазерни газове - използвани с източници на CO 2 (лазерът, който най-често се използва в това приложение), те спомагат за изпълнението на процеса. •Помощни газове - имат важен принос за изпълнението на процеса и качеството на работа. Плазменодъгово заваряване Плазмата се генерира от газ или газови смеси, частиците на които се йонизират силно, когато преминат през електрическа дъга, и следователно са в състояние да поглъщат и провеждат електрическа енергия. Процесът се характеризира с: •възможност за заваряване на всички метали; •заваряване на материал с един ход; •увеличено металургично качество; •ограничена зона на топлинна деформация в сравнение с метода TIG; •добро проникване и добри механични свойства; •лесна автоматизация. Изборът на газове или газови смеси се базира на факта, че те могат да определят формата и големината на плазмената струя и добрия резултат от заварката без дефекти и с отлична механична устойчивост. Благодарение на експериментите с плазмена технология СИАД разработи смеси за линията StargasТ специално за този процес на заваряване. Плазменодъгово рязане Плазменодъговото рязане (ПДР) е висококачествен процес на рязане, който използва топлинна енергия от плазмена струя с висока скорост и висока температура. Употребата на технически газове или газови смеси и тяхното развитие позволиха подобряване качеството на рязане и скоростта на работа и доминирането му в обширни сектори от пазара. В заключение мога да заявя, че предложенията на СИАД България се развиват и разнообразяват непрекъснато в отговор на новите тенденции и изисквания на пазара.

Top