СИАД е водещ доставчик на изключително чисти газови смеси с приложение в промишлеността

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 5, 2013

Калибриращи смеси - СИАД е водещ доставчик в индустрията на изключително чисти газови смеси, които намират приложение в промишлеността, медицината и науката, а също така и при контрола на околната среда.

Тези смеси се произвеждат по строго определени стандарти за безопасност и качество, като се използват високотехнологични смесителни системи.

Контрол на околната среда - европейското законодателство определя максималните нива на емисиите във въздуха на някои вещества. СИАД отговаря на тези изисквания по най-ефективен и рентабилен начин, като предлага многокомпонентни смеси за контрол на тези емисии.

Газови смеси за калибриране на горивни процеси и системи - съществуват специални стандарти и регулации за контролиране работата на промишлени пещи, котели и подгреватели с газови горелки, които изискват дейности и тестове с “референтни газове” и “гранични газове”. СИАД е в състояние да предложи такива газове и смеси, които се придружават от сертификати за анализ, издадени както за всяка отделна бутилка, така и за цялата партида продукция.

Приложенията на СИАД в индустрията, работеща с природен газ и контрол на околната среда, са: определяне на калоричността - газови смеси за определяне индекса на Вобе, гравиметрични стандарти с висока точност; замервания за качеството на въздуха - SO2/NOx/CO/CO2/CnHm/BTX1в ppm/ppb, многокомпонентни VOC2в ppb; стационарен контрол на емисиите - SO2/NOx/CO/CO2/CnHm/NH3 /HCl/HF, и др. в ppm, SO2/NOx/CO/CO2/CnHmв ppm, BTX/VOC/SO2/NOx/COCl2в ppm/ppb; мобилен контрол на емисиите - CO/CO2/C3H8в N2.

Невио Корна, SIAD S.p.A. и Данаил Ананиев,
СИАД България ЕООД

ЕКСКЛУЗИВНО
Top