СИАД предоставя цялостни решения при обработката на метали

Механични системиСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 6, 2014

СИАД е сред водещите компании от химическата индустрия, работеща в областта на производството на промишлени газове, инженеринг, здравеопазване, услуги и промишлени стоки. Групата на СИАД e представена в бизнеса на индустриалните газове повече от 85 години, а също така се отличава със солиден, дългогодишен опит в инженеринговия сектор. СИАД България представя Групата в сектора на промишлените газове у нас.

СИАД България предлага широка гама от продукти и услуги, които могат да посрещнат високите изисквания и необходимост на своите клиенти от различни сектори на индустрията. СИАД предлага промишлени газове, които могат да бъдат използвани в процесите на най-различни отрасли: от производството на храни до производство на стъкло, от химическа промишленост до металургия, от обработка на метали до околна среда и приложения в медицината.

Използването на газовете на СИАД дава на клиентите ползи по отношение на безопасност, продуктивност, ефективност на използваната енергия и влияние върху околната среда.
Изключителното качество на промишлените газове на СИАД се дължи преди всичко на ангажираността на Групата към постоянните проучвания и фини настройки на производствените й методи.

Газове за рязане и заваряване
В сектора на механичните процеси СИАД е партньор, който доставя газове за рязане и заваряване, а също така и оборудване, извършване на специална автоматизация и проектиране на заваръчните процеси за своите клиенти.
Натрупаното през годините познание се предоставя на клиентите с помощта на национална дистрибуторска мрежа и създава синергии, които са предпоставка за постигането на отлични резултати.

STARGAS е гама от газове и газови смеси, разработени от СИАД в областта на заваряването и рязането на металите, в отговор на нуждите на клиенти, които търсят непрекъсната висока ефективност, производителност и качество на заваряваните крайни продукти. След консултация с технически специалисти и изследователски центрове, СИАД предлага на своите клиенти STARGAS смеси, осигуряващи многобройни предимства, като подобряване на ефективността и конкурентостта.

STARGAS е отговорът на фирма СИАД на изискванията, произхождащи от следните процеси: заваряване MIG-MAG; заваряване TIG; плазмено-дъгово заваряване; лазерно заваряване.
Продуктите STARGAS се разделят на следните три категории: страгон - смес на базата на аргон и CO2, разработен специално за ръчно заваряване; хелистар - смес на аргон и хелий за предприятия, които желаят да повишат производителността и конкурентоспособността си, по-специално при леките сплави и сплавите от цветни метали; хидростар - смес на аргон или азот с водород, използван специално за заваряване на специални метали, между които и неръждаема стомана.

LASERSTAR е нова гама от чисти газове и газови смеси за използване с лазер, разработени от СИАД в сътрудничество с основните потребители от сектора, за да отговорят на изискванията за постоянно развитие на тези технологии.

Гамата LASERSTAR съдържа: газове и газови смеси с висока степен на чистота и прецизност на изготвяне за оптичните СО2 лазери; тяхната цел е да оформят лазерния лъч; спомагателни газове с висока степен на чистота, които играят основна роля при рязането с лазер както в процеса на самото рязане, така и при качеството на операцията.

Всички продукти от гамата LASERSTAR са сертифицирани след извършване на внимателен анализ на партидите газове. При поискване може да се предложи и сертифициране „one to one” (индивидуално). Процесите, за които се ползват тези продукти, са лазерно рязане и лазерно заваряване.

За да допълни гамата LASERSTAR, СИАД е разработила широка гама стандартизирано оборудване и инсталации за дистрибуция на газовете, които отговарят на изискванията на производителите на лазерно оборудване и които позволяват гарантиране на чистотата на газовете или на сместа до работното място.

Аспарух Банков, управител на СИАД България

ЕКСКЛУЗИВНО

Top