РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2012 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2012 > SICKSICK, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ SICKSICK_LMS511.pdf Нулев контакт, нулево износване Умното решение за лентови транспортьори Bulkscan LMS511 – лазерен разходомер за измерване обема на насипен материал и поток Независимо дали желязна руда или лигнитни въглища, биологични отпадъци, соли или дървени палети - наблюдението на насипни материали на транспортни ленти се свързва с високи нива на механично износване. За щастие, Bulkscan може да се измерва обем и поток безконтактно. Bulkscan също предпазва от износване, като информира за неравномерно натоварване и отклонения по транспортните ленти.

Top