Siemens България: SIMATIC PCS 7 предлага цялостно решение за управление на процесите по млекопреработка

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 9, 2014

Безпроблемното взаимодействие между отделните процеси в млекопреработвателната промишленост е от съществено значение за качеството и производителността. Siemens предлага цялостно и гъвкаво решение за управление на производството, напълно съобразено с изискванията на индустрията.

Системата за процесен контрол SIMATIC PCS 7 със специализираната библиотека DTF (Dairy Functional Toolset) осигурява непрекъснато следене и координиране на всяка стъпка от процеса на обработка на млякото, като в същото време се следят всички показатели на качеството в съответствие със системата Unilab Laboratory Information Management. По този начин се гарантира качество за целия процес и безопасен продукт.

SIMATIC PCS 7 е хомогенна платформа за индустриална автоматизация, изградена от модулни хардуерни и софтуерни компоненти, разработени в съответствие с философията за тотална интеграция (Totally Integrated Automation) на Siemens, която осигурява пълна хоризонтална и вертикална интеграция на производствения процес.

Системата SIMATIC PCS 7 може гъвкаво да бъде адаптирана към индивидуалните изисквания на приложенията и конкретните съоръжения в млекопреработвателната промишленост, като е възможно и надграждането й при разширяване на производствения капацитет или технологична модернизация. Технологията SIMATIC е съвместима с най-разпространените индустриални комуникационни стандарти като Industrial Ethernet и PROFIBUS.

Инструментът за управление на производствени линии Process Line Manager работи на базата на предварително зададени процесни параметри, като следи материалите да бъдат доставяни навременно и с необходимото качество до отделните етапи на производствената линия. Индивидуални процесни операции като изпомпване, загряване или охлаждане могат да бъдат контролирани чрез ръчно въвеждане на команда или автоматизирано.

Специализираната библиотека DTF в SIMATIC PCS 7 обхваща и стандартизирано софтуерно решение за управление на CIP (Clean-in-place) процесите, като позволява генерирането на отделни програми за почистване. Инструментът SIMATIC Route Control осигурява лесна конфигурация, контрол, мониторинг и диагностика на всички процеси по транспортиране на материалите.

Библиотеката разполага и с функция за мониторинг на миксерите и танковете за охлаждане и съхранение на млякото Tank Manager, която дава информация в реално време за физическите параметри на танковете и съдържанието им.

Здравко Александров, Siemens България

ЕКСКЛУЗИВНО
Top