Siemens инвестира в обучението на студенти

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2006

Сименс, направление Индустрия, с дългосрочни инициативи с технически университети

След продължилата с години дистанция между бизнеса и техническите университети в страната, напоследък инициативите на големи международни компании, свързани с подобряване нивото на осведоменост на бъдещите инженери стават все по-чести. В съответствие с похвалната тенденция, на която сме свидетели през последните години, Сименс, направление Индустрия, организира презентация за студенти и преподаватели от Технически университет - София. Домакин на презентацията, която се проведе на пети юни т.г., бе факултетът по Автоматика на висшето техническо учебно заведение. Събитието е част от поредица подобни инициативи в Русенски университет и Технически университет - Варна. Тема на презентациите бяха индустриалните комуникации и, по-специално, отвореният Еthernet стандарт - Profinet. Специален гост и лектор на презентацията бе Герхард Дюрауер от Siemens AG.

Специално внимание в презентационната програма бе отделено на концепцията на Siemens за индустриална автоматизация - ТIA (Totally Integrated Automation). Студентите получиха информация и за продуктовата гама на Siemens в сферата на индустриалните комуникации. Най-голямо внимание бе отделено на стандарта Profinet. В специална лекция на английски език на бъдещите инженери бе представена същността, функционалността и приложната област на Profinet. Във втората част, лекцията бе посветена на реални примери за различни индустриални приложения на стандарта. "Profinet е отворен индустриален Еthetnet стандарт, базиран на TCP/IP и IT стандарти. Принадлежи към категорията на т.нар. Real-Time Ethernet стандарти. Profinet мрежите се изграждат с различна топология - дървовидна, звездовидна, линейна и др. Платформата за индустриална автоматизация на Siemens ТIA е базирана на стандарта Profinet", заявиха по време на презентацията от Siemens. "Стандартът ProfiBus е и ще продължи да бъде водещ комуникационен стандарт на ниво полеви устройства. На ниво управление, обаче, през последните години се наложиха различни Еthernet стандарти и, по-специално, подкрепяната от Siemens Profinet комуникация. Безпроблемното интегриране на Profinet с Profibus е сред основните предимства на стандарта", допълни лекторът. По време на презентацията бе съобщено, че Profinet гарантира сигурност в комуникацията, благодарение на специално разработената част от стандарта ProfiSafe.

"Организирането на презентацията е част от стратегията на Siemens за активно присъствие в техническите университети от страната", заяви Констанца Бойкова, мениджър Системи за автоматизация в Сименс, направление Индустрия. "В процес на реализация са и други наши инициативи, сред които оборудване на две лаборатории в Технически университет - София: в катедрите Автоматизация на непрекъснатото производство и Системи за управление. Също така, със съвместните усилия на специалисти от ТУ - Варна и Siemens създадохме магистърска програма по контролери SIMATIC. Тази година очакваме да се дипломират първите студенти, обучавани по програмата", коментира г-жа Бойкова.
Top