Siemens, Сгадни технологии: KNX продукти за сградна автоматизация и стаен контрол

Фирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 3, 2014

Siemens, Сгадни технологии: KNX продукти за сградна автоматизация и стаен контрол | Инженеринг ревю, снимка 1 class="picvatre">Siemens, Сгадни технологии: KNX продукти за сградна автоматизация и стаен контрол | Инженеринг ревю, снимка 2 class="picvatre">Siemens, Сгадни технологии: KNX продукти за сградна автоматизация и стаен контрол | Инженеринг ревю, снимка 3 class="picvatre">Siemens, Сгадни технологии: KNX продукти за сградна автоматизация и стаен контрол | Инженеринг ревю, снимка 4 class="picvatre">Siemens, Сгадни технологии: KNX продукти за сградна автоматизация и стаен контрол | Инженеринг ревю, снимка 5 class="picvatre">Siemens, Сгадни технологии: KNX продукти за сградна автоматизация и стаен контрол | Инженеринг ревю, снимка 6 class="picvatre">

С портфолиото за управление на електрически инсталации и ОВК приложения на Siemens пестите енергия и усилия

Цялостно KNX портфолио за електрически и ОВК приложения
Портфолиото на Siemens включва всички компоненти, необходими за създаването на комфортен климат в помещенията на базата на световно утвърдения стандарт KNX. Тъй като всички те са от един доставчик, внедряването на системата за автоматизация и стаен контрол става бързо и безпроблемно.

Това намалява инсталационните и оперативни разходи, като същевременно увеличава надеждността. В допълнение, специалното приложение ETS (Engineering Tool Software) Ви позволява гъвкаво програмиране на отделните системи само с един софтуер.

Продуктите и системите от портфолиото Ви помагат да отговорите на изискванията на Вашите клиенти за комфортна среда и икономично потребление на енергия. Желаното ниво на осветеност, температура и свеж въздух се осигуряват на обитателите на помещенията точно когато са необходими.

Оптимизирайте връзката между всички системи
KNX портфолиото осигурява безпроблемна интеграция между управлението на осветление, щори, отопление, вентилация и климатизация. Това намалява разходите за поддръжка и увеличава енергийната ефективност.

Също така специални готови приложения позволяват и ефективна интеграция към първичното производство на енергия. По този начин сградата покрива всички изисквания за постигане на енергийна ефективност клас A, съгласно стандарта EN 15232.

Визуализация и управление
Siemens предлага огромен избор от дисплеи и стайни прибори за управление и визуализация на индивидуалните настройки в помещенията. Широката гамата включва ключове, многофунк-ционални стайни прибори, touch дисплеи, както и web-базиран интерфейс с възможност за достъп през компютър, лаптоп, таблет и смартфон.

В допълнение към устройствата за вграждане Siemens също предлага и версии за монтаж на стена, отговарящи на специфичните стандарти за всяка страна, в различни цветове.

Прецизни сензори
Портфолиото включва разнообразие от измервателни сензори: за температура, влажност, качество на въздуха, сила на вятъра и осветеност, присъствие, движение и метеорологични станции. Siemens предлага и комбинирани сензори, които намаляват необходимостта от окабеляване.

Продуктите осигуряват прецизно измерване, което е основна предпоставка за постигане на енергийна ефективност. Сензорите са по-неподатливи на грешки при монтаж и лесно могат да се адаптират към нови конфигурации на стаите.

Индивидуален стаен контрол
Контролерите и термостатите от KNX портфолиото на Siemens, както и гъвкавото стайно табло, са подходящия избор за стаен контрол. Те Ви позволяват да комбинирате функциите и модулите за различните приложения, от които се нуждаете, включващи вентилаторни конвектори, VAV, радиатори, охлаждащи тавани, осветление и щори.

Портфолиото също включва и мултифункционални стайни прибори, както и термостати с интегрирани сензори за температура и контролни функции.

"Умни" задвижващи устройства
Богатият избор от задвижващи механизми за превключване, димиране, управление на Венециански щори, термични задвижки и задвижващи мехамизми за ПЖР предлагат много различни опции за връзка между стайните контролери и изпълнителните механизми.
 
Енергийно-ефективен контрол
ОВК контролерите на Siemens предлагат енергийно-ефективно управление. Интегрираните функции за пестене на енергия и обмяната на информация чрез KNX спомагат сградната автоматизация да е по-енергийно ефективна от всякога.

За тази цел са налични голям набор от стандартни приложения с оптимизирани настройки. Като опция се предлага и Web сървър, който дава възможност за управление, мониторинг и поддръжка на инсталацията по всяко време и от всяко място.

Предимства:
• Модулно KNX портфолио за електрически и ОВК приложения;
• Многофункционални стайни прибори, подходящи за всякакви системи;
• Защита на инвестицията благодарение на съвместимостта с пред-
шестващи продукти на база стандартен комуникационен протокол;
• Надежден партньор с над 20 години опит в областта на KNX.


Вижте още от Siemens, Сгадни технологии: KNX продукти за сградна автоматизация и стаен контрол


Top