Сигма Русе - Неохим

АвтоматизацияСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 9, 2012

Автоматизиране на управлението на паровата система
Торовият производител Неохим инвестира 950 000 лева в автоматизация на паровата си система. По-голямата част от тези средства дружеството получи, след като кандидатства по кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници /КЛЕЕВЕИ/ към Европейската банка за възстановяване и развитие. На 23 март 2012 г. успешно завърши 72-часовата проба при експлоатационни условия на обект "Цех 841/ВиП/ Автоматизиране на управлението на паровата система на Неохим".

За проекта, разработен от Сигма - Русе, са били необходими близо шест месеца за изграждане на системата за мониторинг на пароразпределението в торовия производител. Тя е компютъризирана и автоматично отчита добива на пара и нейната консумация в производствените цехове.

Автоматизацията на паровата система пряко е свързана с подобряване на енергийната ефективност. Посредством нея с изключителна прецизност се следи консумацията и разходът на пара от отделните потребители. Това позволява подаването й да се оптимизира, а излишната пара да се насочва към Турбогенераторната станция за производството на повече електроенергия за собствени нужди.

"Вече не ползваме аналоговите уреди, целият процес се вижда като на длан на мониторите на два компютъра: производството на пара като температура, количество, налягане и съответно разходването й. От тези параметри пряко се влияят количеството и качеството на произвежданите продукти. Сега много по-лесно се управлява режимът на поддържане на параметрите на налягането на парата в паропроводите към цеховите консуматори. За разлика от преди, когато отстраняването на аварийна ситуация, примерно, изискваше ангажирането на дву- и трикратно по-голям човешки ресурс и редица ръчни операции”, коментира инж. Красимир Янакиев, началник на цех Пароразпределение. Инж. Янакиев изрази надежда, че няма да е далеч времето, когато подобна съвременна техника ще бъде внедрена и за водите в торовия производител.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top