РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Сигма, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СигмаСИГМА

• Автоматизация, дигитализация и роботизация на машини и
   технологии съгласно принципите на Индустрия 4.0
Внедряване на MES и MOM системи
Свързване на производствени системи с ERP (SAP) системи
Надсистеми за автоматичен анализ и отчитане на KPI от
  системите за производство


ERP
Enterprise Resource
Level 3

MES
Manufacturing
Execution System
Level2

Automation
HMI
Networks, CNC,
PLC, DCS, Sensors
Level 1

Threefold Consistency

Process   Factory    Machine

 

Business Process
transactions

Eterprise information and
Supply Chain Managment

Level 4
Timeframe: 
years, months, weeks, days

Production
Quality
Inventory
Maintenance

ISA-95.05
Functionality

Production
Managment
Transactions

Manufacturing Operations
Managment

ISA-95.03/04 Functionality

Level 3
Timeframe: 
days, schifts, hours,
minutes, seconds

Real-Time
Control & Events

Continuous
Production
Control

Batch
Production
Control

Discrete
Production
Control

Sensors, Actuaators and Logical Devices

Level 0,1,27002 Русе
България
ул. ”Проф. Саша Попов” 3, 
Тел.: +359 82 827 171
e-mail: office@sigma.bg
www.sigma.bg 


Top