РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Сигма, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Хранително-вкусова промишленост в България, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СигмаСИГМА

• Контролно-измервателна апаратура
• Автоматизация на машини и процеси
• Компютърни SCADA системи
• Енергиен мониторинг
• Внедряване на MES и MOM системи
• Телеметрични решения и платформи
• Всичко по принципите на Индустрия 4.0

7002 Русе, България
ул. ”Проф. Саша Попов” 3
Тел.: +359 82 827 171
e-mail: office@sigma.bg
www.sigma.bg


Top