РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 9, януари 2023 > РЕКЛАМИ В брой 9, 2023 > СигмаСигма, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2023

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СигмаСИГМА

• Контролно-измервателна апаратура
• Автоматизация на машини и процеси
• Компютърни SCADA системи
• Енергиен мониторинг
• Внедряване на MES и MOM системи
• Телеметрични решения и платформи
• Всичко по принципите на Индустрия 4.0


7002 Русе, България
ул. ”Проф. Саша Попов” 3
Тел.: +359 82 827 171
e-mail: office@sigma.bg

www.sigma.bg


Top