Сигнални колони

ОсветлениеСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 7, 2014

Cигналните колони са сред най-широко използваните средства за визуализация на състоянието на машини или други производствени съоръжения. Намират голямо приложение във всички области на индустрията, където е необходимо поддържането на висока степен на безопасност на служителите.

Устройствата се монтират върху командни табла, пултове, движещи се елементи или директно на машините. Сред основните изисквания към сигналните колони са: те да излъчват визуални и звукови сигнали преди настъпване на опасното събитие; сигналите да бъдат недвусмислени; да могат ясно да бъдат възприемани и различавани от всички останали сигнали; да бъдат точно разпознавани от потребителя.

Функционални характеристики
Сигналните колони могат да се използват за визуализация на всяко съществено състояние на машината. Обикновено показват дали съоръжението работи или е изключено, но е възможно да индикират дали машината не е спряла поради отсъствието на материали или настъпила авария. Освен състоянието на съоръженията сигналните колони се използват и за индикация на потенциално опасни ситуации.

Именно тази им функция ги прави задължителни в някои производства. Присъствието на хора в работната зона на някои машини е опасно, затова много от тях са оборудвани със сензори, разположени по периметъра на работната зона, които подават сигнал при навлизане на външен обект. Сигналът от тези сензори се визуализира върху сигналната колона. Това е важно с оглед постигане на висока степен на машинна безопасност.

Видове конструктивни изпълнения
Съвременните сигнални колони са проектирани да удовлетворяват всички възможни клиентски изисквания по отношение на светлинен интензитет, различни оптични технологии, както и схеми на мигаща светлинна индикация. По отношение на конструкцията разнообразието също е голямо и на пазара се предлагат сигнални колони в най-различни модификации.

Най-разпространени са цилиндричните сигнални колони, изградени на модулен принцип. Подобни колони с диаметри 30 мм, 40 мм, 50 мм, 60 мм или 70 мм се предлагат от много компании производители. Броят на модулите, които могат да бъдат надстроени един над друг, обикновено е от 5 за малките диаметри до 10 за тези с диаметър 70 мм. Всеки от отделните светлинни модули би могъл да свети постоянно или да мига с честота около 2 пъти в секунда.

Предлагат се и модули с въртящ се отражател за постигане на пулсираща светлинна индикация. Всеки светлинен модул се контролира директно или чрез контролер. Цветът на отделните сегменти, тяхната подредба, начинът на закрепване на цялата колона се избират от клиента. Като правило, комплектоването на колоната е бързо и лесно, без винтови сглобки и необходимост от специални инструменти.

Съществуват и сигнални колони с други типове конструкции. При тях също е възможно свободно да се избират броят на сегментите, техният цвят и подредба, както и съответстващата им указателна картина.

Като светлинни източници в колоните все по-често се използват светодиоди. Производителите ги предпочитат заради дългия им експлоатационен живот - до 100 000 часа, много ниската консумация на енергия и високата устойчивост на динамични натоварвания.

По отношение на захранването на колоните почти всички производители предлагат сигнални колони с възможност за захранване от 24 V, 115 V или 220 V променливо напрежение, а съществуват и опционални възможности за захранване и с 12 V или 24 V постоянно напрежение.

Голяма част от предлаганите сигнални колони се произвеждат със степен на защита IP54 или дори IP65. Това ги прави подходящи както за монтаж на закрито, така и на открито и при силно запрашена и агресивна околна среда.

Възможности за комуникация
Начинът, по който сигналната колона се свързва с управляващия контролер, е най-често чрез контактен интерфейс. При него всяка от светлините на колоната, зумерът и сирената се присъединяват към отделен изход на контролера, който ги включва или изключва.

Някои от водещите европейски производители в областта предлагат сигнални колони с вграден AS-интерфейс (Actuator-Sensor interface). Създаден е като ниско ценово решение за свързване на двоични сензори и изпълнителни механизми в мрежа. Под понятието двоични в конкретния случай се разбира устройства, които поддържат две състояния - включено и изключено, активно и неактивно и т.н.

Интерфейсът е изграден на Master/Slave принцип. Един мастер може да контролира до 62 подчинени устройства. Всяко слейв-устройство би могло да има до 4 входа и 4 изхода. Комуникацията се извършва по неекраниран двупроводен кабел, който се използва едновременно и за захранване (с ток до 8 А).

Максималната дължина на линията може да е 100 м - с възможности за удължаване до 300 м чрез използването на повторители. Структурата на линията е произволна, т. е. възможни са произволен брой разклонения в рамките на горепосочените ограничения.

Създателите на интерфейса са имали стремеж да намалят до минимум работата по инсталиране на устройствата. По този начин се намалява цената на цялата мрежа и се съкращават сроковете за нейното пускане в действие. Свързването на кабела се реализира без винтови терминали, а чрез клик система, при която той се пробожда от специални конектори.

Въпреки че е възможно използването на всякакъв плосък кабел с даденото сечение, има стандартизиран специален профилиран проводник, който предотвратява възможността за погрешно свързване - чрез обръщане на кабела. Обикновено са налични модули за връзка с CAN, Ethernet, Internet и други мрежи.

Основното предимство от инсталационна гледна точка е заменяне на сноповете проводници (в обичайната ситуация всеки пасивен датчик се нуждае от два проводника, а всеки активен - от минимум три) с един-единствен, който свързва всички датчици и изпълнителни механизми.

Аудиосигнализация
Много производители вграждат аудиосигнализация в сигналните колони. При настъпване на особено тежка ситуация, например опасна за обслужващия персонал, или предаварийно състояние на скъпа машина или съоръжение, е възможно светлинната индикация да се комбинира със звукова сигнализация - зумер (бъзер) или сирена.

Звуковата индикация, която повечето светлинни колони предлагат, е изградена като отделен модул, който може да се включи в комплектовката по желание на клиента. Много производители дават възможност да се регулира плавно силата на звука до 80-90 dB. Също така обикновено се предвижда възможност за избор на начина, по който звучи сирената, а именно т. нар. модулиране на тона.

Звуковият модул може да бъде включван като зумер или като сирена. Някои фирми предлагат и възможности за излъчване на предварително записани аудиофайлове като мелодия или говор.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top