Силвия Георгиева: Спиралико е млад, но бързо развиващ се производител

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2014

Силвия Георгиева, управител на Спиралико,
пред сп. Инженеринг ревю

Уважаемa г-жо Георгиева, наскоро се навърши една година от старта на производството в Спиралико. Разкажете ни повече за продуктовата гама и областите й на приложение.

Спиралико наистина е млад производител, но бързо развиващ се в интересна пазарна ниша – най-големите в България и региона тръби, шахти, помпени станции и цистерни за канализация и управление на дъждовни води.

За кратко време натрупахме огромен опит в изграждащата се инфраструктура в България (благодарение на ОПОС) и се превърнахме в крайъгълен камък в сектора, благодарение на качеството на нашите изделия, отговорност към поетите ангажименти и отзивчивост към ежедневните проблеми.

Уникалната структура на тръбите Spiralico предлага разнообразие от размери и напречна коравина според изискванията на проекта. Специфичното съчетание на свойствата на използваните суровини и производствената технология осигурява олекотени тръби за различни приложения в комуналното, промишленото, пътното строителство, рехабилитацията, както и за морски тръбопроводи.

Какви нови продукти разработвате в момента?
Ангажирани с проблемите на нашите клиенти, продиктувани от природните особености в България (почви, климат, подпочвени води и др.), разработихме и патентовахме уникални системи за свързване на произвежданите от нас тръби, шахти и фитинги. Конкурентното предимство на изделията Spiralico постигаме благодарение на смелостта да комбинираме утвърдени процеси в пластмасопреработващата индустрия и 19-годишен опит и познания в областта на полимерите.

Ефективността и резултатът на разработките са потвърдени в полеви проби, съпоставка на постиженията и съответствие със стандартите между изделията Spiralico и алтернативни доставчици.

В процес на патентоване е нова система за съединяване на тръби и шахти. Какви ще бъдат нейните предимства?
Освен че позволява бързо и ефективно монтиране на тръби с големи диаметри при реални условия на терен, системата за съединяване осигурява така важната водоплътност дори при смесени системи – тръби от полипропилен, шахти и арматура от полиетилен. Свързването може да става както чрез заваряване на тръбите, така и с монтаж с муфа.

Кои са приоритетите в плановете ви за развитие на компанията?
Анализирайки опита и пазара на ВиК инфраструктурни продукти, сме се насочили към още една ниша, запълвана към момента с внос от Турция и Македония, и частично от местно производство. Става въпрос за напорни тръби за пренос на вода и природен газ с размери от 110 до 1000 мм.

Сегментът е с огромен потенциал поради факта, че е ориентиран към необятното потребление на пазари, пряко свързани с качеството на живот и заетост, като устойчиво захранване с питейна вода и природен газ на големи градове и общини, рудодобив, енергетика и др.Ключови думи: Спиралико, производител, тръби, шахти, помпени станции, цистерни за канализацияTop