РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Сименс, Дигитализирано производство & Процесни индустрии и задвижвания , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сименс, Дигитализирано производство & Процесни индустрии и задвижванияРазкрийте потенциала си с услуги за индустрията
Подобрете производителността на Вашите машини и съоръжения с технологично-базирани услуги

Дигитализирано производство & Процесни индустрии и Задвижвания

Експертите на Siemens са ангажирани да Ви помогнат с цялостната си експертиза чрез предоставяне на персонализирани отговори на Вашите специфични
индустриални изисквания. С технологично-базирани услуги за индустрията те разкриват скрития потенциал във Вашето производство.

Нашата глобалната мрежа от експерти Ви помага да подобрите работата на Вашите машини и съоръжения - важен фактор за постигане на по-бързо, гъвкаво и интелигентно производство и на трайно конкурентно предимство.

По-високата надеждност, по-ниските разноски за жизнения цикъл и оптималното използване на ресурсите се отплащат. Те Ви дават решаващо преимущество да се справите със засиления натиск за намаляване на разходите, повишаването на цените на суровините, както и по-строгите екологични норми.

Разкрийте скрития потенциал:

siemens.com/industry-services

Siemens България

Дигитализирано производство &
Процесни индустрии и Задвижвания
София 1309, ул. „Кукуш“ №2
Тел.: 8115584, факс: 8115662
industry.bg@siemens.com

siemens.com/industry-services


Други рекламни публикации на Сименс, Дигитализирано производство & Процесни индустрии и задвижвания


виж всичкиTop