РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Сименс , Дигитализирано производство, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сименс	, Дигитализирано производствоВерсия 8.1 Реализирайте пълния си потенциал с новата версия на SIMATIC PCS 7 Системата за процесен контрол PCS 7 V8.1 е вече на пазара SIMATIC PCS 7 Днес процесните индустрии се сблъскват с редица предизвикателства, като нуждата от понижаване на производствените разходи, глобалната конкуренция и нормативните изисквания за безопасност и опазване на околната среда. Това налага мениджърите, операторите и технолозите постоянно да търсят начини за по-ефективно управление на предприятието, повишаване надеждността на производството и съкращаване на времето за пускане на пазара. В резултат, различните потребители имат разнообразни изисквания към системата за процесен контрол. Siemens отговаря на всички тях с SIMATIC PCS 7 V8.1. Новата версия предлага много иновации и подобрения, комбинирайки новаторство и изпитан в практиката опит. SIMATIC PCS 7 V8.1: • осигурява по-висока гъвкавост при управлението на производството през целия експлоатационен цикъл • повишава ефикасността и надеждността на производствените мощности и процеси • значително подобрява качеството на инженеринга и намалява времето и разходите за него SIMATIC PCS 7 - ключ за по-добра конкурентоспособност siemens.com/simatic-pcs7

Други рекламни публикации на Сименс , Дигитализирано производство


виж всичкиTop