РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Сименс, Дигитализирано производство, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сименс, Дигитализирано производствоИнтелигентният избор за
Вашите задачи за автоматизация

SIMATIC контролери

Siemens предлага подходящ контролер за всички
задачи за автоматизация чрез мащабируемост и
последователност на функционалностите в продук-
товите гами.

Портфолиото SIMATIC контролери включва базови,
контролери от висок клас, разпределени и софтуерни
контролери:
• SIMATIC S7-1200 базов контролер за проекти в
малък и среден мащаб
• SIMATIC S7-1500 контролер от висок клас за
средноголеми и комплексни задачи
• SIMATIC ET 200SP разпределен контролер за
разпределени системи за автоматизация
• SIMATIC S7-1500 софтуерен контролер за
PC-базирани приложения
Възползвайте се от цялостното портфилио!
Siemens ще Ви съдейства при миграцията.
За повече информация: siemens.com/tia-migration
Siemens България
Дигитализирано производство
1309 София, ул. Кукуш 2, тел.8115584, факс 8115662
industry.bg@siemens.com; www.siemens.bg

siemens.com/controller

Разработено
съвместно с
TIA Portal


Други рекламни публикации на Сименс, Дигитализирано производство


виж всичкиTop