Сименс: Енергоефективни задвижвания от фамилията Sinamics

АвтоматизацияСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2014

Консумираната електроенергия от електродвигатели се оценява на 40% от общата консумирана електроенергия в индустрията. Намаляването на тази консумация би довело както до намаляване на себестойността на произвежданата продукция, така и до намаляване на въглеродния отпечатък на тези производства.

Това може да бъде постигнато чрез използване на високоефективни електродвигатели или чрез използване на регулируеми задвижвания. При помпени съоръжения намаляването на оборотите само с 10% би намалило консумацията на енергия с почти 30%. Честотните задвижвания, предлагани от Siemens, имат потенциал за икономия до 65% чрез използването на специално управление по скорост и използването на рекуперативно спиране.

Оценка на потенциала за икономия, който може да бъде постигнат чрез използване на регулируеми задвижвания, можете да направите посредством уеб-базираното приложение SinaSave. В задвижванията Sinamics има брояч на консумираната и спестената енергия, чрез който можете да оцените реалните ползи от използването на регулируеми задвижвания.

Фирма Siemens е добре позната на пазара на задвижвания от много години и има няколко паралелно съществуващи фамилии. Предлаганите задвижвания непрекъснато се развиват и усъвършенстват със съвременните технологии. Фамилията задвижвания Sinamics е разработена чрез използването на иновативни концепции и компонентна база.

Обединява различни типове задвижвания под едно име като основната цел е улесняването на потребителя чрез предоставянето на единен софтуер за настройка Starter и единен софтуер за проектиране Sizer. Независимо дали задвижването е помпа или сервозадвижване, инструментът за настройка е един и същ.

В зависимост от нивото на автоматизация Sinamics се предлага в няколко серии. За задачите на микроавтоматизацията серията V20 предлага ценово оптимизирано, лесно за експлоатация, компактно честотно задвижване.

Sinamics V20 предоставя на потребителя голям набор от вградени функции, по-интересните от които са автоматичен рестарт, летящ старт, хибернация, ударно пускане, вграден ПИД регулатор за технологични процеси с автоматична оптимизация, каскадно управление, защита от кавитация, каскадно управление на помпи, откриване на скъсан ремък или работа на помпата без флуид и др.

На схемата е изобразено каскадно управление на 4 електродвигателя само с едно честотно задвижване. Задвижването се предлага в нашата дистрибуторска мрежа.

За дискретната и процесната автоматизации се предлагат сериите с векторно управление G120C и G120. Задвижването Sinamics G120C е подходящо основно за машинопроизводители, които изискват ценово изгодно и компактно задвижване, което е лесно за експлоатация и разполага с широк диапазон функции.

Sinamics G120 е универсален честотен преобразувател, отговарящ на най-големия спектър от изисквания в индустрията. Изграден е на модулен принцип чрез галванично отделени силов и управляващ модул. Модулите се комбинират в зависимост от изискванията за рекуперация, броя на входовете/изходите, комуникацията или вградените функции за безопасност.

Силовите модули се предлагат в два варианта в зависимост от това дали енергията от рекуперация се погасява върху спирачно съпротивление PM240 или се връща обратно в захранващата мрежа PM250. Управляващите модули поддържат следните мрежови протоколи: PROFINET, PROFIBUS DP, BACnet MS/TP, CANopen, USS/Modbus RTU, Ethernet/IP.

Същото така разполагат с вградени логически блокове, чрез които може да се реализира логика на управление в задвижването и по този начин да се разтовари PLC. Също така предлагаме и специализирано честотно задвижване за помпи, вентилатори и компресори Sinamics G120P.

инж. Ангел Ангелов,
Сименс,
Направление Индустриална Автоматизация и Задвижващи Технологии

ЕКСКЛУЗИВНО

Top