РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > СПЕЦИАЛНО: Hi-tech автоматизация, юли 2015 > РЕКЛАМИ В СПЕЦИАЛНО: Hi-tech автоматизация, 2015 > Сименс ЕООДСименс ЕООД, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - СПЕЦИАЛНО: Hi-tech автоматизация, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сименс ЕООДОт интегриран инженеринг към интегрирано производство Разкрийте потенциала на дигитализацията Дигитализацията е ключът към а по-голяма конкурентоспособност. Интеграцията на индивидуалните процесни етапи през целия производствен цикъл спомага за увеличаването на ефикасността по цялата верига за добавена стойност – от инженеринга и експлоатацията до непрекъснатата оптимизация на производството. Siemens България Направление Процесни индустрии и Задвижвания София 1309, ул."Кукуш" 2, Тел. 8115584, факс 8115662 industry.bg@siemens.com siemens.bg/industry

Top