РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Сименс, направление Сградни технологии, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сименс, направление Сградни технологииРешения за сигурност и безопасност в центрове за данни Пожароизвестителни централи Cerberus PRO Пожароизвестителните централи Cerberus PRO бързо и надеждно предават сигнала за опасност от пожар към системите за сигнализация, евакуация и гасене. Те имат интерфейс на български език и осигуряват на потребителите наблюдение и управление на системата и чрез отдалечен достъп. 1 Аспирационни пожароизвестители Високочувствителна система за възможно най-ранно откриване на пожар в центрове за данни, намаляваща риска от щети. Приложения: затворени сървърни поме- щения, обеми на повдигнат под и окачен таван, кабелни канали и въздуховоди. 2 Cerberus PRO ASA технология ASAtechnology предлага изключително надеждна детекция на пожар и висок имунитет срещу измамни явления за вякакви приложения. 3 Звукови и светлинни сигнализатори В центровете за данни, адресируемите сирени FDS221 и адресируемите сирени/строб-лампи FDS229 са предназначени за визуална и звукова сигнализация. 4 Пожарогасителни контролни панели XC10 комбинира разпознаване на пожар и контрол на гасенето - както за едносекторни, така и за многосекторни приложения. Всички събития се пренасочват към контролния панел, като същевременно е осигурен интерфейс към вентилационната система. 5 Sinorix Silent Nozzle Технологията осъществява бързо и надеждно потушаване на пожар в центро- ве за данни и сървърни помещения, като осигурява ниски нива на шума и намалява риска от повреждане на твърдите дискове. 6 Пожарогасене със Sinorix 1230 Sinorix 1230 е решение за пожарогасене за малки и средно големи центрове за данни, базирано на 3M™ Novec™ 1230 - Химичен гасителен агент. Потушава пожара за по-малко от 10 секунди преди оборудването да се е провредило. 6 Пожарогасене със Sinorix CDT Sinorix CDT се препоръчва за средни и голе- ми центрове за данни, и осигурява ефек- тивно пожарогасене без пикове от свръх- налягане. Размерът на клапите за свръх- налягане може да бъде намален до 70%. 7 Видеонаблюдение Видеонаблюдение на критични зони като фоайета и др., и запис преди и след евентуални инциденти. 8 Система за контрол на достъпа Осигурява надежден и гъвкав конрол на достъпа и на работното време. 9 Сигнално-охранителна техника Siemens предлага цялостно портфолио от продукти за всякакви приложения за детекция на влизане с взлом. За предотвратяване на наводнения, специален датчик позволява на алармената система да сигнализира при наличието на течове. Сименс ЕООД, Сектор Инфраструктура и Градове Напревление Сградни технологии, 1309 София ул. Кукуш 2, тел.: 02/ 8115134, факс: 02/8115652 e-mail: icbt.bg@siemens.com, www.siemens.bg/icbt

Други рекламни публикации на Сименс, направление Сградни технологии


виж всичкиTop