РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Сименс , направление Сградни технологии, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сименс , направление Сградни технологииSiemens, Сгадни технологии: KNX продукти за сградна автоматизация и стаен контрол С портфолиото за управление на електрически инсталации и ОВК приложения на Siemens пестите енергия и усилия Цялостно KNX портфолио за електрически и ОВК приложения Портфолиото на Siemens включва всички компоненти, необходими за създаването на комфортен климат в помещенията на базата на световно утвърдения стандарт KNX. Тъй като всички те са от един доставчик, внедряването на системата за автоматизация и стаен контрол става бързо и безпроблемно. Това намалява инсталационните и оперативни разходи, като същевременно увеличава надеждността. В допълнение, специалното приложение ETS (Engineering Tool Software) Ви позволява гъвкаво програмиране на отделните системи само с един софтуер. Продуктите и системите от портфолиото Ви помагат да отговорите на изискванията на Вашите клиенти за комфортна среда и икономично потребление на енергия. Желаното ниво на осветеност, температура и свеж въздух се осигуряват на обитателите на помещенията точно когато са необходими. Оптимизирайте връзката между всички системи KNX портфолиото осигурява безпроблемна интеграция между управлението на осветление, щори, отопление, вентилация и климатизация. Това намалява разходите за поддръжка и увеличава енергийната ефективност. Също така специални готови приложения позволяват и ефективна интеграция към първичното производство на енергия. По този начин сградата покрива всички изисквания за постигане на енергийна ефективност клас A, съгласно стандарта EN 15232. Визуализация и управление Siemens предлага огромен избор от дисплеи и стайни прибори за управление и визуализация на индивидуалните настройки в помещенията. Широката гамата включва ключове, многофунк-ционални стайни прибори, touch дисплеи, както и web-базиран интерфейс с възможност за достъп през компютър, лаптоп, таблет и смартфон. В допълнение към устройствата за вграждане Siemens също предлага и версии за монтаж на стена, отговарящи на специфичните стандарти за всяка страна, в различни цветове. Прецизни сензори Портфолиото включва разнообразие от измервателни сензори: за температура, влажност, качество на въздуха, сила на вятъра и осветеност, присъствие, движение и метеорологични станции. Siemens предлага и комбинирани сензори, които намаляват необходимостта от окабеляване. Продуктите осигуряват прецизно измерване, което е основна предпоставка за постигане на енергийна ефективност. Сензорите са по-неподатливи на грешки при монтаж и лесно могат да се адаптират към нови конфигурации на стаите. Индивидуален стаен контрол Контролерите и термостатите от KNX портфолиото на Siemens, както и гъвкавото стайно табло, са подходящия избор за стаен контрол. Те Ви позволяват да комбинирате функциите и модулите за различните приложения, от които се нуждаете, включващи вентилаторни конвектори, VAV, радиатори, охлаждащи тавани, осветление и щори. Портфолиото също включва и мултифункционални стайни прибори, както и термостати с интегрирани сензори за температура и контролни функции. "Умни" задвижващи устройства Богатият избор от задвижващи механизми за превключване, димиране, управление на Венециански щори, термични задвижки и задвижващи мехамизми за ПЖР предлагат много различни опции за връзка между стайните контролери и изпълнителните механизми. Енергийно-ефективен контрол ОВК контролерите на Siemens предлагат енергийно-ефективно управление. Интегрираните функции за пестене на енергия и обмяната на информация чрез KNX спомагат сградната автоматизация да е по-енергийно ефективна от всякога. За тази цел са налични голям набор от стандартни приложения с оптимизирани настройки. Като опция се предлага и Web сървър, който дава възможност за управление, мониторинг и поддръжка на инсталацията по всяко време и от всяко място. Предимства: • Модулно KNX портфолио за електрически и ОВК приложения; • Многофункционални стайни прибори, подходящи за всякакви системи; • Защита на инвестицията благодарение на съвместимостта с пред- шестващи продукти на база стандартен комуникационен протокол; • Надежден партньор с над 20 години опит в областта на KNX.

Други рекламни публикации на Сименс , направление Сградни технологии


виж всичкиTop