Сименс оборудва лаборатория в ТУ-София

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2006

Дарената техника е на стойност над 40 000 лева, заявяват от Сименс

На 7-ми декември официално бе открита модернизираната лаборатория "Управление на процеси и системи и икономия на енергия" в ТУ-София. Осъвременяването и надграждането на лабораторията е извършено на два етапа, във всеки от които Сименс, направление Индустрия, оказва решаващо съдействие с финансово и техническо осигуряване, коментират от Катедра "Автоматизация на непрекъснатото производство" към Факултета по автоматика на ТУ-София. Дареното от Сименс оборудване е на стойност над 40 000 лева. Представените технологии са внедрени в компании като Mercedes, BMW, Boeing, Coca-Cola, Kraft Foods, Holcim и др.

В лабораторията се извършва научно-изследователска, внедрителска и учебна дейност в областта на управлението и оптимизацията на технологичните процеси. Модернизираната лаборатория "Управление на процеси и системи и икономия на енергия" обединява в себе си две лаборатории - учебната "Управление на процеси и системи" и проблемната лаборатория по "Икономия на енергия и суровини при автоматизацията на технологични процеси". "Модернизацията на конкретни физически модели на реални промишлени инсталации обхваща както техническите средства, така и алгоритмите за управление. Изградена е индустриална система за автоматично управление с йерархична структура на три нива - ниво измервателни устройства и изпълнителни механизми, ниво контролери и административно ниво", заявяват от Сименс, направление Индустрия. Компютърна работна станция разполага със специален приложен софтуер за отдалечено наблюдение, управление, настройка и оптимизация чрез използване на интернет технологии. Специално за лабораторни цели, компанията Сименс е предоставила съвременни софтуерни пакети за програмиране на контролери, визуализиращи панели, операторски станции, за създаване на бази данни, отдалечен достъп и т.н. Някои от тези пакети са специално създадени за обучение.

В лабораторията се провеждат лабораторни упражнения по дисциплините "Промишлени системи за нискостойностна автоматизация" - за бакалаври, и "Енергоикономично управление на процеси" - за магистри. "По този начин студентите имат възможност да се запознаят и осъществят изследване на реални технологични обекти и управлението им с различни структури на системи за автоматизация, да търсят решения за изграждане на високоефективни системи за управление на технологични обекти в промишлеността", коментират от Сименс, направление Индустрия.
Top