РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2011 > Сименс, сектор ИндустрияСименс, сектор Индустрия, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сименс, сектор ИндустрияSIRIUS контактори и моторни защитиwww.siemens.com/siriusФункционалност за измерване на енергийни стойности.Намалените и крайно ниски вътрешни загуби спомагат за спестяването на енергия – например контактори с UC бобина, електронни релета за претоварване и компактни пускови устройства Например използването товаров мениджмънт позволява спестявания до 25%.SIMOCODE pro система за управление на двигателиwww.siemens.com/simocode Функционалност за измерване на енергийни стойности.По-висока надеждност чрез цялостен мониторинг и контрол на двигателите в завода. До 25% спестяване на енергия.SIRIUS пускатели и софт стартериwww.siemens.com/siriusФункционалност за измерване на енергийни стойности.Присъщата загуба на мощност рязко е намалена с до 92% чрез използването на софт стартери с вграден байпас.MOTOX - мотор-редукториwww.siemens.com/motox Висока ефективност, клас IE2 (или IE3) до 375 kW.HT - високо моментни мотори за директно задвижванеwww.siemens.com/ht-direct Много висока ефективност чрез директно задвижване - с до 3% по-висока от конвенционалните мотори. Допълнително повишаване на ефективността на системата чрез използване на задвижвания от фамилията SINAMICS.Асинхронни двигатели за ниско напрежение и двигатели за работа в потенциално експлозивна среда www.siemens.com/motors, www.loher.com Пълно портфолио от високо-ефективни нисковолтови ел.двигатели от 0.12 kW, които сравнени със стандартните мотори, имат с до 7% по-висока ефективност. В обхвата от 0.75 до 375kW с класове на ефективност IE2 и IE3. Също така двигатели за работа в потенциално експлозивна среда от 0.75 до 375kW се предлагат във високо-ефективния клас IE2.SITOP захранващ модул www.siemens.com/sitop Спестява енергия като резултат на висока ефективност и ниски загуби на енергия от разсейки. SITOP компактни захранващи модули спестяват до 35% в процеса на работа.SIMАTIC ET 200S FC, ET 200pro FCwww.siemens.com/et200 Оптимизиране на консумираната енергия от захранващата мрежата.Спестяване на енергията чрез регулиране на скоростта.SENTRON PAC мултифункционални мрежови анализаториwww.siemens.com/powermanagementsystem Прецизно и надеждно събиране и архивиране на електрически и други енергийни стойности.Измерване на стойности за оценка на енергията и качеството на захранващата мрежа.SINAMICS честотни инверториwww.siemens.com/sinamics Регенеративно връщане на енергия от задвижването в мрежата.До 70% спестяване на енергията за помпени, вентилаторни и компресорни приложения. До 50% спестяване на разходите при използване на инвертори с регенеративно връщане на енергия пр. за елеватори и кранове.SINAMICS и ROBICON инвертори средно напрежениеwww.siemens.com/robicon-perfect-harmonyРегенеративно връщане на енергия от задвижването в мрежата.До 70% спестяване на енергията за помпени, вентилаторни и компресорни приложения. До 50% спестяване на разходите при използване на инвертори с регенеративно връщане на енергия пр. за елеватори и кранове.DYNAVERT T честотен инверторwww.siemens.com/loher-dynavert-tРегенеративно връщане на енергия от задвижването в мрежата.До 70% спестяване на енергията чрез регулиране на скоростта.Siemens Финансови услугиwww.siemens.com/financingФинансови решения с планирани разходи за инвестиции за енергийно-ефективни технологии Siemens.Energy Health Checkwww.siemens.com/industry-solutionsEнергийна оптимизация за индустриални инсталации и системи - интегриран и цялостен подход за устойчиво подобрение на енергийната ефективност в индустриалните съоръжения.ИДЕНТИФИЦИРАНЕРЕАЛИЗИРАНЕ PROFIenergywww.siemens.com/profinet Функционалност за измерване на енергийни стойности. Изключване на специфични товари в периоди на производствени паузи.SENTRON прекъсвачи и разединителиwww.siemens.com/sentron Функционалност за измерване на енергийни стойности.Измерване на стойности за оценка на енергията.B. Datawww.siemens.com/bdata Безпроблемно събиране на данни и визуализация на енергийните потоци в рамките на цялата компания. Представяне на трендове и доклади.Ясен енергиен баланс и определяне на специфичните ключови показатели. Разпределяне на разходите за енергия и фактуриране според съответното натоварване.Потенциал за оптимизация чрез точно предвиждане на потреблението на енергия и товаров график.SIMATIC powerratewww.siemens.com/simatic-powerrate Визуализация и пълна прозрачност на енергийните потоци в завода. Архивиране, доклади.Оценяват се енергийно-интензивните товари.Управление на товарите, ефективно конфигуриране/структуриране на процесите.SENTRON powermanagerwww.siemens.com/powermanagementsystem Софтуер за визуализация за самостоятелно приложение – за проследимост на енергийните потоци в завода, архивиране, доклади.Помощ при анализа на консумацията на енергия чрез трендове и криви (криви на натоварването).Помощно средство за ефективно структуриране на процесите, разпределение по разходни центрове, мониторинг на оперативните фази.SIMATIC WinCC и SIMATIC PCS 7www.siemens.com/simatic-wincc, www.siemens.com/simatic-pcs7 Събиране и архивиране на стойности за електрическата и неелектрическата енергия.Визуализация с дисплеи на трендове и криви - доклади и данни за използването на енергията.SinaSavewww.siemens.com/sinasave Потенциала за спестяване на разходи от енергийно-ефективни задвижващи технологии и времето за изплащане на инвестицията.SIZERwww.siemens.com/sizer Сравнение на енергийната ефективност на две концепции за задвижващи системи и автоматично определяне на решението с по-висока енергийна ефективност.Сименс ЕООД направление IA&DT1309 София, ул. Кукуш 2, тел.: 02/8115584, факс: 02/8115662industry.bg@siemens.com http://www.siemens.com/operational-energymanagementЗаповядайте от 13.04. до 15.04.2011 г. в Интер Експо ЦентърИзложба ЕЕ и ВЕИ, зала 2, щанд 58Пълно портфолио за ефикасен енергиен мениджмънтAnswers for industry.ИДЕНТИФИЦИРАНЕОЦЕНЯВАНЕРЕАЛИЗИРАНЕ

Top