РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Сименс, сектор Индустрия, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сименс, сектор ИндустрияAnswers for industry. Нов процесор SIMATIC S7-1215C с фърмуер версия 3.0 SIMATIC S7-1200 Перфектното взаимодействие Новият SIMATIC S7-1215C допълва про- дуктовото портфолио процесори S7- 1200 с нов фърмуер версия 3.0 и подо- брени хардуерни характеристики, като повишена потребителска памет (100 KB работна памет, 4 MB програмна памет и 10 KB енерго-независима памет) и бър- зодействие - времето за изпълнение на булеви операции вече е 85 ns. Освен това контролерът може да работи в раз- ширен температурен обхват от -20°C до +60°C. Процесорът SIMATIC S7-1215C с 2 вгра- дени PROFINET порта, може да се про- грамира със STEP7 Basic V11 SP2 ъпдейт 3 или по-нов, като версията на фърму- ера може да се актуализира по PROFINET. Сименс ЕООД сектор Индустрия 1309 София, ул.Кукуш 2, тел. 8115584, факс.8115662 industry.bg@siemens.com www.siemens.bg

Top