РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Сименс, сектор Индустрия, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сименс, сектор Индустрияsiemens.com/sitransLUT400 Най-точният контролер за ниво SITRANS LUT400: прецизност, базирана на десетилетен опит. За множество приложения. Лесен за използване. Еволюция в ултразвуковата технология. С водеща в световен мащаб точност на измерване, конфигуриране за под минута, интуитивна настройка и потребителски ориентирани функции, серията SITRANS LUT400 вече е на българския пазар. Новите ултразвуко- ви контролери улесняват Вашата работа, осигурявайки Ви необходимата надеждност за безпроблемно проти- чане на процесите. Компактните ултразвукови контролери могат да извършват непрекъснато наблюдение и контрол на нивото на течности, насипни материали и суспензии с приложение в широк спектър от индустрии. С най-висо- ка точност на измерване до един милиметър (1mm), SITRANS LUT400 гарантира постоянната прецизност на измерванията. Серията е подходяща за измерване на ниво, разлика на нива и разход в открити канали, с приложение в пречиствателни станции за питейни/отпадни води и помпени станции, управление на наличности, промиш- лени съоръжения и др. Алгоритмите в Siemens Sonic Intelligence технологията за обработка на сигнала при ултразвукови нивомери извършват постоянен анализ и се настройват според нивото на шума и променящите се външни условия на работа в съответния процес. Сименс ЕООД, сектор Индустрия 1309 София, ул.Кукуш 2, тел: 02/8115584, факс: 02/8115662 industry.bg@siemens.com

Top