РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Сименс, сектор Индустрия, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сименс, сектор ИндустрияГъвкаво управление. Прецизен мониторинг. Сигурно изключване. Система за управление на двигатели с вградени функции за сигурност SIMOCODE pro Сигурност при сложните процеси: Рисковете в индустрията трябва да бъдат намалени, без това да пречи на производствения процес. С новите разши- рителни модули на системата за моторен мениджмънт SIMOCODE pro, Siemens дава перфектния отговор на повишаващите се изисквания за сигурно изключване на двигатели. Така Вие се възползвате от функциите за защита, мониторинг и управление, както и от вградената техника за сигурност в една компактна система. Сименс ЕООД, сектор Индустрия 1309 София, ул. Кукуш 2, тел. 8115584, факс 8115662 industry.bg@siemens.com; siemens.bg Answers for industry.

Top