РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Сименс, сектор Индустрия, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сименс, сектор ИндустрияПо-малко е повече: Спестявайте с интелигентни стратегии Голям потенциал за спестяване чрез енергиен мениджмънт и поддръжка Оптимизация на системата със SIMATIC Със SIMATIC®, водещите в световен мащаб системи за автоматизация, Siemens предлага ефективни решения за трайно повишаване на продуктивността на машини и съоръжения. Решаваща роля играят при това факторите енергийна ефективност и надеждна поддръжка – днес повече от всякога, предвид намаляващите ресурси, тяхното щадящо околната среда използване и покачващите се цени. И с двете стратегии могат да се идентифицират, оценят и реализират огромни потенциали за икономия. Ефективен енергиен мениджмънт на всички нива: посредством B.Data и SIMATIC powerrate На корпоративно ниво B.Data представлява всеобхватен инструмент за оптимизиран и икономически насочен енергиен мениджмънт – от мониторинга през управлението на процеси, до планирането и закупуването на енергийни ресурси. На оперативно ниво SIMATIC powerrate се интегрира в системата за процесен контрол SIMATIC PCS 7 и в SCADA SIMATIC WinCC. Софтуерът регистрира всички важни потребителски данни по отношение на консумацията на енергия, разпределя ги, визуализира ги и ги записва в архив. Посредством сравнение на потребителските профили и разходите, потенциалите за икономия могат сигурно да бъдат установени. Интелигентна поддръжка: със SIMATIC Maintenance Station За да се повиши надеждността на една инсталация и да се намалят времената на престой, е наложителен бърз и точен преглед на състоянието на всички нейни компоненти. SIMATIC Maintenance Station предоставя точно тази информация цялостно и нагледно. Тази софтуерна опция към SIMATIC WinCC и SIMATIC PCS 7 реализира автоматизираната подготовка и визуализация на данните. Заедно с непрекъснатия Condition Monitoring тя представлява отлична основа за постигане на висока енергийна ефективност и надеждна системна поддръжка посредством получаване на своевременни съобщения и възможност за предприемане на превантивни мерки. Answers for industry.

Top