РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Сименс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СименсНамалете времето за инженеринг с до 30 % Инженеринговата платформа TIA Portal V13 Ви спестява време и средства siemens.com/tia-portal Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) повишава Вашата производителност чрез ефективното взаимодействие на всички компоненти за автоматизация, базирани на технологичната концепция Totally Integrated Automation (TIA). Иновативната инженерингова платформа безпроблемно интегрира контролери, средства за визуализация и контрол (HMI), системи за безопасност и честотни преобразуватели в единна развойна среда. Това повишава ефикасността в процеса на проектирането, давайки Ви следните предимства: • Намалява разходите за обучение чрез единна инженерингова среда и идентичен изглед и начин на работа (Look & Feel) на всички редактори • По-бърза разработка на програми с по-мощни и интелигентни програмни редактори • Бързо реализиране на Вашите приложения чрез разширена функционалност на библиотеките, която Ви позволява отново да използвате вече съществуващи компоненти на проекта • По-малко грешки чрез унифицирана обработка на променливите, която повишава качеството на проекта и консистентността на данните • Минимизирано време за престой на машината благодарение на интегрираната системна диагностика и оптимизиран пусков процес • Широко приложение в индустрията чрез интегрирана функционалност за позициониране, задвижване и безопасност • Запазване на инвестициите чрез възможността за миграция и надграждане • Сигурност на достъпа чрез модерни механизми за защита на данни Siemens България Сектор Индустрия 1309 София, ул. Кукуш 2 тел. 02/8115584, факс 02/8115662 industry.bg@siemens.com Answers for industry.

Top