РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Сименс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СименсБезопасната и надеждна експлоатация на машини и съоръжения зависи от     
постоянното електроснабдяване с определено качество на енергията.
Измервателните устройства 7KM PAC5100/5200 диагностицират качеството на
захранването - и по този начин идеално допълват съществуващото портфолио от
мултифункционални мрежови анализатори.

Siemens България
Дигитализирано производство
1309 София
ул. Кукуш 2
тел.8115584
факс 8115662
industry.bg@siemens.com
www.siemens.bg
siemens.com/powermonitoring


Top