РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Сименс , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СименсУсъвършенствана система за процесен
контрол с интуитивна експлоатация
Системата за процесен контрол PCS 7 V8.2 е вече на пазара
SIMATIC PCS 7 - Реализирайте пълния си потенциал

За да посрещне все по-големите клиентски изисквания, Siemens усъвършенства системата си за управление на технологични процеси SIMATIC PCS 7, обявявайки пазарния дебют на нова версия 8.2. Тя идва с редица нови функции и предлага не само по-голямо удобство за потребителя, но и по-висока ефективност през целия жизнен цикъл на технологичната инсталация – от планирането до поддръжката й. Новата версия осигурява по-ефективни инженерни решения, а опера­торите ще открият в нея по-голямо удобство при ежедневната експлоатация, благодарение на по-висо­ката системна надеждност и съответно по-ниските общи експлоатационни разходи.

SIMATIC PCS 7 V8.2 предлага нови функционалности:
• ефективен индивидуален и мрежови мобилен мониторинг на технологични инсталации:
- уеб системите могат да се експлоатират и наблюдават през интранет/интернет;
- възможност за интегрирани на мобилни терминали, позволявайки визуализиране на информация по всяко време, от всяка локация чрез смартфони или таблети
• новият инструмент Logic Matrix играе ключова роля восигуряването на ефективна инженерна поддръжка
• работа под Microsoft Windows 10, Microsoft Server 2012


siemens.com/simatic-pcs7
48263.indd 1 10.05.16 10:06


Други рекламни публикации на Сименс

Top